Actualizat la: 21.11.2018

Monitorizări

 În legătură cu finalizarea proiectelor de cercetare moldo-române pentru anii 2016-2018, directorii de proiecte vor prezenta raportul științific final pe suport de hârtie (2 exemplare), aprobat de consiliul științific/senatul instituției (cu anexarea extrasului din procesul verbal) și rezumatul proiectului în format electronic - PDF ( pe stick USB), la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bir. 1101, până la data de 28.09.2018.


Rapoartele vor fi transmise spre audiere publică la secțiile Academiei de Științe a Moldovei.

 

Detalii privind data și locul organizării audierilor vor fi plasate ulterior pe pagina web a ANCD.


Modelul raportului științific final poate fi găsit AICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modificat: 13.09.2018

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea raportului științific intermediar pentru activitățile de cercetare finanțate în baza proiectelor de cercetare și a extrasului din procesul verbal al sedinței Consiliului Științific/Senatului, în cadrul căreia au fost audiate rezultatele științifice obținute.

 

Modelul raportului științific intermediar pentru proiecte Bilaterale poate fi găsit - AICI.

 

Documentele sus-menționate, semnate și ștampilate, urmează a fi prezentate la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bir.433.

 

Termenul limită de prezentare - 15 iulie 2018.