Actualizat la: 21.11.2018

Manifestări științifice 2018

 

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

Buget

Cofinanţare

   1

18.00059.02.13F/MS

Simpozion Științific Internațional „Dezvoltarea durabilă a mediului rural - realizări și perspective”, dedicat aniversări de 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Horjan Oleg

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 2

18.00059.02.21F/MS

Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară ”Competitivitatea și inovarea în economia circulară”, modele de dezvoltare durabilă.

Dr. Cernavca Mihail

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

6,0

3

18.00059.50.01A/MS

 Simpozion internaţional „Ecologia funcţională a animalelor”, consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii academicianului Ion Toderaş

Dr.hab. Ungureanu Laurenţia

Institutul de Zoologie

 

30,0

 

6,0

4

18.00059.50.09A/MS

Realizări şi perspective în ingineria agrară şi transportul auto.

Dr. Gorobeţ Vladimir

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

5

18.00059.50.23A/MS

Conferința Internațională de Matematică, Informatică și Tehnologii Informaționale dedicată ilustrului savant Valentin Belousov.

Dr. Petic Mircea

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

29,8

 

6,0

6

18.00059.04.11F/MS

Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatologenie, diagnostic şi terapii contemporane.

Dr. hab. Şciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 

30,0

 

5,0

7

18.00059.51.04A/MS

Tehnologii performante de procesare cu consum redus de energie a materiei prime competitive pe piaţa externă. Mijloacele tehnice pentru eficientizarea tehnologiilor de producere şi procesare a materiei prime agricole.

Dr. hab. Reşitca Vladislav

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

 

 

 30,0

 

 10,0

 8

18.00059.51.05A/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă-a realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Nicolaescu Gheorghe

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 9

18.00059.51.06A/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale şitendinţe ale sectorului de creştere a animalelor şi medicinei veterinare”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Popovici Mihail

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

           30,0

 

7,5

 10

18.00059.51.10A/MS

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiană (ediţia a IVa)

Dr. hab.  Rudic Valeriu

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

30,0

 

7,5

    11

18.00059.51.14A/MS

Simpozion Științific Internațional ” 85 ani ai Facultății de Agronomie - realizări și perspective

Dr. Bacean Ion

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

    12

18.00059.06.02F/MS

Conferinţa Știinţifică Internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”. Ediţia a X-a: Prin ştiinţă spre cunoaşterea patrimoniului naţional

Dr. hab. Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului cultural

 

30,0

 

-

    13

18.00059.06.03F/MS

Simpozion Ştiinţific Internaţional „Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice”, dedicat jubileului de 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Gangan Svetlana

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 30,0

 

 7,5

    14

18.00059.06.07F/MS

Conferinţa Internaţională Ştiinşifico-Practică- Logistica şi Supply Chain Management: realităţi şi perspective de dezvoltare în Republica Moldova.

Dr. hab. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

29,5

 

9,0

    15

18.00059.06.12F/MS

Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ediţia a XIII-a

Dr. hab. Stratan Alexandru

Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

30,0

 

 

-

    16

18.00059.06.15F/MS

Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VII-a, Traduceri din opera lui Mihai Eminescu în limbile romanice

Acad.  Cimpoi Mihai

Institutul de Filologie

 

30,0

 

 

-

 

    17

18.00059.06.18F/MS

Conferința Științifică Internațională: „Viața cotidiană în spațiul din antichitate până în prezent”, abordări interdisciplinare.

Dr. Pîrnău Ludmila

Institutul Patrimoniului Cultural

 

25,0

 

-

 

    18

           18.00059.06.22F/MS

Conferința Științifică Internațională & quot „Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare & quot ”.

Dr. Lazari Liliana

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

6,0

    19

18.00059.06.25F/MS

Conferința Științifică Internațională „ Crimele comunismului și memoria victimelor regimului totalitar- comunist în estul Europei probleme, realizări, perspective de cercetare”

Dr. hab. Petrenco Anatolie

Universitatea de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

10,0

 

         20

18.00059.08.08A/MS

Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective.

Dr. hab.

Şavga Larisa

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

30,0

 

45,0

        21

18.00059.08.16A/MS

Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, Ediția a II-a

Dr. Şova Tatiana

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

24,0

 

6,0

         22

18.00059.08.17A/MS

Conferința Internațională „Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învățământului superior la cerințele pieței muncii”, Ediția a III-a

Dr. Matei Tamara

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

23

18.00059.08.19A/MS

Conferința Internațională „Școala Internațională de Metodologie în Științele Socio –Umane ”, Ediția a III-a

Dr. Bogatu Eugenia

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

24

18.00059.08.20A/MS

Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții

Dr. Zorilo Larisa

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

20,0

 

5,0

25

18.00059.08.24A/MS

Conferința Internațională de Psihologie Aplicată. Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică

Dr. Potâng Angela

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0