Actualizat la: 21.11.2018

Tineri Cercetători 2018-2019

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

Suma proiectului (mii lei)  2018

Buget 2018

Cofinanţare 2018

1.            

18.80012.02.10F

Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx

Dr. Roman Marianna

Institutul de Fizică Aplicată

 

100,0

 

-

2.   

18.80012.02.22F

Designul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și polinucleari ai elementelor d cu liganzipolidentați

Dr. Palamarciuc Oleg

Universitatea de Stat din Moldova

 

90,0

 

20,0

3.   

18.80012.50.19A

Studiul formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească

Dr. Nicoară Igor

Institutul de Geologie și Seismologie

 

95,0

 

-

4.   

18.80012.50.21A

Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc

Dr. Tumanova Daria

Institutul de Zoologie

 

95,0

 

-

5.   

18.80012.50.33A

Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii

Dr. Țurcan Marina

Institutul de Fizică Aplicată

 

90,0

 

-

6.   

18.80012.04.04F

Profilul focusării isoelectrice a Transferinei în dereglările congenitare ale proceselor de glucozare la pacienți din Moldova

Dr. Samohvalova Elena

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

100,0

 

20,0

7.   

18.80012.80.09A

Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză

Dr. Șalaru Virginia

USMF Nicolae Testimitanu

 

100,0

 

20,0

8.   

18.80012.80.14A

Restabilirea defectelor osoase cu grefe tridimensionale acelulare

Dr. Mostovei Andrei

USMF Nicolae Testimitanu

 

95,0

 

20,0

9.   

18.80012.80.15A

Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova

Dr. Șuleșco Tatiana

Institutul de Zoologie

 

100,0

 

-

10.        

18.80012.51.02A

Aprecierea tehnologică a diferitor metode de corectare a gradului alcoolic în vinurile seci

Dr. Vasiucovici Svetlana

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

 

100,0

 

-

11.        

18.80012.51.16A

Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie

Dr. Efremova Nadejda

Institutul de Microbiolgie și Biotehnologie

 

100,0

 

-

12.               

18.80012.51.30A

Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone

Dr. Crudu Sorina

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

100,0

 

20,0

13.               

18.80012.06.23F

Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație

Dr. Procop Natalia

Institutul Patrimoniului Cultural

 

90,0

 

-

14.               

18.80012.06.34F

Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990)

Dr. Coreçhi Ianoș

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan

 

90,0

 

-

15.               

18.80012.08.07A

Susținerea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

 

90,0

 

33,0

16.               

18.80012.08.31A

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului activ

Dr. Onoi Mihail

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

95,0

 

25,0