Actualizat la: 21.11.2018

Monografii științifice 2018

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

Buget

Cofinanțare

1.   

18.00059.50.04A/M

Procesarea limbajului natural: morfologie flexionară şiderivaţională.

Dr. hab.  Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică

 

20,0

 

4,0

2.   

18.00059.80.01A/M

Bazele științificeşi practice ale sanocreatologiei. Volumul 2. Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia

Dr. hab. Furdui Teodor

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

 

25,0

 

0,0

3.   

18.00059.80.06A/M

Imunodeficiențe primare la copii

Dr. hab. Sciuca Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţeanu”

 

25,0

 

5,0

4.   

18.00059.08.07A/M

Prognozarea urbanistică a dezvoltării mun. Chişinău

Dr. Lupaşcu Valeriu

Universitatea Academiei de Științe a Mold (actualmente) Universitatea de Stat ”D Cantemir”

 

25,0

 

0,0

5.   

18.00059.06.12F/M

Suntem urmașii Romei. Pagini din istoria poporului

Dr. Chirtoagă Ion

Institutul de Istorie

 

25,0

 

9,3

6.   

18.00059.08.02A/M

Compoziţii tematice în sculptura moldovenească (anii 1940-2010)

Dr. Marian Ana

Institutul Patrimoniului Cultural

 

25,0

 

36,0

7.   

18.00059.06.09F/M

Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică

Dr. Bahnaru Vasile

Institutul de Filologie

 

25,0

 

0,0

8.   

18.00059.08.11A/M

Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

22,0

 

0,0

9.   

18.00059.06.03F/M

 

Arhitecţi din Basarabia în secolul al XIX-lea.

Dr. CeastinaAlla

Institutul Patrimoniului Cultural

 

25,00

 

0,0

 

10.      

18.00059.08.10A/M

 

Formarea competențelor profesionale a cadrelor didactice din învățământul simultan

Dr. Briţchi Aliona

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

25,0

 

10,0

11.      

18.00059.06.05F/M

Obiecte sensibile, reprezentări polemice şirelațiiintergrupuri. Conceptualizări teoretice şi metodologice

Dr. Cojocaru Natalia

Universitatea de Stat din Moldova

 

25,0

 

5,0