Updated at: 21.11.2018

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

Raport științific pentru executarea proiectelor de cercetare științifică

Published on: Tue, 12/18/2018 - 15:37

   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea rapoartelor științifice pentru executarea proiectelor de cercetare, conform contractului de finanțare.

 

   Rapoartele științifice se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie, aprobat de consiliul științific/senat (cu anexarea extrasului din procesul verbal) și rezumatul rezultatelor proiectului în format electronic – PDF (pe stick USB).

 

  Rapoartele vor fi transmise pentru audiere publică la secțiile Academiei de Știință a Moldovei, iar rezultatele proiectelor se vor publica pe pagina oficială web a Academiei de Știință a Moldovei și a organizației de drept public din domeniul cercetării (conform Instrucțiunii cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare), cu excepția raportului pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale și editarea monografiilor științifice.

 

Formatul – model al raportului științific se va extrage, accesând rubricile următoare:

 

Modelul Raportului științific Final – Proiecte Instituționale (2015 - 2018)

 

Modelul Raportului științific Final din cadrul Programului de Stat (2017 - 2018)

 

Modelul Raportului științific Anual din cadrul Programului de Stat (2018 - 2019)

 

Modelul Raportului științific Final pentru Tineri Cercetători (2017 - 2018)

 

Modelul Raportului științific Anual pentru Tineri Cercetători (2018 - 2019)

 

Modelul Raportului științific pentru editarea Monografiilor Științifice 2018

 

Modelul Raportului științific pentru organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale 2018

 

Modelul Raportului științific Anual pentru proiectele comune de cercetare-dezvoltare STCU (2018-2019)

 

Modelul Raportului științific Final pentru proiectele comune de cercetare-dezvoltare STCU (2017-2018)

 

Modelul Raportului științific Anual pentru proiectele comune între Moldova-Italia (2018-2019)

 

Modelul Raportului științific Anual pentru proiectele programului ERA.Net.RUS.PLUS (2018-2020)

 

Modelul Raportului științific Anual pentru proiectele de colaborare multilaterală Water Works 2015 JPI ERA - NET Cofund (2017-2019)

 

Modelul Raportului științific Anual pentru proiectele de cercetare și mobilitate multilaterală din cadrul programului BMBF Danube Regional Call (2017–2019)

 

Modelul Raportului științific Final pentru proiectele de colaborare multilaterală Water Works 2014 JPI ERA - NET Cofund (2016-2018)

 

Modelul Raportului științific Final pentru proiectele comune de cercetare între Academia de Știință a Moldovei și Ucraina (2017-2018)

 

Termenul limită de prezentare a Raportului Științific semnat și ștampilat este 15 ianuarie 2019, la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 11  bir. 1101, 1103

 

Pentru informații suplimentare - nr. tel. 022-232306, 022-272758.