Actualizat la: 21.11.2018

Posturi vacante

 

Concurs de selectare a Reprezentanţilor Oficiali și Experţilor Naţionali pentru Comitetele de Program ale Programului UE de Cercetare-Inovare  “Orizont 2020”

 

În conformitate cu prevederile pct. 8 alin. 16) din Hotărîrea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare,  Agenția anunță concursul pentru ocuparea a două poziții de reprezentant oficial și expert național  în Comitetele de Program ale Programului ”Orizont 2020”  la următoarele configurații:

   

1. Strategic configuration: Strategic overview of the implementation of the whole programme, coherence across the different parts of the programme and crosscutting issues including the specific objectives "Spreading excellence and widening participation" and "Science with and for society";

2. Information and communication technologies (ICT)

   

în baza următoarelor criterii:

- Studii în domeniul respectiv sau domeniile conexe (deținerea titlului științific va fi o prioritate);

- Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

- Cunoașterea excelentă a limbilor Engleză, Rusă și Română;

- Tendința de instruire continuă, disponibilitatea de a lucra inclusiv în bază de voluntariat;

- Abilități de analiză, de lucru în echipă, organizatorice și de comunicare;

- Experiență de participare în gestionarea proiectelor internaționale și europene de cercetare;

- Cunoștințe în domeniul TIC, în special utilizarea paginilor web, lucrul cu bazele de date, generarea de rapoarte de pe site-urile specializate etc.

 

Persoanele nominalizate trebuie să cunoască prevederile Programului Orizont 2020. 

 

     Responsabilități:

a) să participe la ședințele organizate în Comitetele de Program  al H2020;

b) să-şi asume responsabilitatea de a păstra confidențialitatea documentelor remise în cadrul activității Comitetelor de Program pînă la adoptarea şi publicarea lor oficială.

c) în cadrul discuţiilor în şedinţele Comitetelor de Program să țină cont de interesul național în domenile ştiinţifice strategice ale ştiinţei şi inovării;

d) să manifeste conștiinciozitate, loialitate, iniţiativă şi creativitate, să respecte normele comportamentului etic;

e) să informeze autoritățile naționale despre deciziile luate în cadrul şedinţei Comitetului de Program;

f) de comun cu expertul naţional să formuleze opinia comunităţii ştiinţifice în domeniul dat şi să o prezinte Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare  pentru avizare şi aprobare.

 

Candidaţii vor depune CV-ul şi o scurtă argumentare despre priorităţile de activitate în calitate de reprezentant oficial sau expert naţional în Comitetul de Program la Programul Orizont 2020, experienţa acumulată privind participarea în programele internaţionale și europene în limba engleză (1 pag.) cu indicarea poziţiei solicitate.

   

Dosarele vor fi prezentate la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare până pe data de 25 ianuarie 2019, adresa: Ştefan cel Mare 180, tel: 022272339; e-mail: agentia@ancd.gov.md

 

 

 

 

 

   Informații suplimentare

Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice

Formularul de participare la concurs

Declaraţie pe proprie răspundere

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților