Actualizat la: 21.11.2018

Legislație

    Actualizat: 10.12.2018

      Cadrul normativ în domeniul serviciului public:        

 1. Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

 2. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 3. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

 

       Cadrul normativ de specialitate:

 1. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004

 2. Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 3. Legea nr. 138 din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare

 4. Hotărârea Parlamentului cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020

 5. Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 6. Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”  

 7. Hotărârea Guvernului nr. 12 din 17.01.2008 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale acordate rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și rezidenților incubatoarelor de inovare

 8. Hotărârea Guvernului nr. 222 din 28.04.1993 Cu privire la retribuirea muncii specialiștilor încadrați în procesul de atestare a cadrelor științifice , didactice membrilor Comisiei Medicamentului și altor comisii de experți

 9. Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentrul anul academic 2017-2018

 10. Hotărârea Guvernului nr. 499 din 29.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

 11. Dispoziție nr.43-d din 21 martie 2018 cu privire la desemnarea directorului general temporar al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 12. Regulament cu privire la activitatea entităților naționale în Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ”Orizont 2020”

 13. Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 14. Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare

 15. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 790/2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 22.10.2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 17. Regulament privind activitatea Consiliului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 

  Actele Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare privind proiectele de cercetare/inovare:

Data

  Nr. 

Titlu

21.03.2018

1-PC        

Ordin cu privire la finanțarea proiectelor din cadrul "Programului inițiativ comun de cercetare-dezvoltare" STCU, 2018-2019 din alocațiile bugetare pentru anul 2018

22.06.2018

2-PC

Ordin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică aplicativă (instituțional), cu cifrul 15.817.06.18A

02.08.2018

3-PC

Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 1-PC din 04.05.2018

04.08.20184-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică fundamentală (instituțional), cu cifrul 15.817.02.08F
17.09.20185-PCOrdin cu privire la finanțarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2018 
18.09 20186-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect pentru tinerii cercetători cu cifrul 18.80012.51.30A
29.09.20187-PCOrdin cu privire la organizarea concursului proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul academic 2018-2019
29.09.20188-PCOrdin cu privire la concursurile proiectelor de cercetări științifice finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
29.09.20189-PCOrdin cu privire la organizarea concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
29.09.201810-PCOrdin cu privire la modificarea echipei de proiect pentru tinerii cercetători, cifrul 18.80012.51.30A
13.11.201811-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică aplicativă (instituțional), cu cifrul 15.817.02.12A
13.11.201812-PCOrdin cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor din cadrul programului de postdoctorat
26.11.201813-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică fundamentală (instituțional), cu cifrul 15.817.06.09F

 

     Hotărîri ale CSȘDT AȘM

DataNr.Titlu
21.12.2017175Cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări științifice pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018
21.12.2017174Cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări științifice din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018
30.08.2017114Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
30.08.2017113Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru " Tinerii cercetători pentru anii 2018-2019"
30.08.2017112Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru "Organizarea manifestărilor științifice internationale 2018"
30.08.2017111Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor pentru "Editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare)2018"