Actualizat la: 02.05.2019

Monitorizări

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în vederea obținerii/valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetare din cadrul programelor de postdoctorat aprobate pentru anul 2019 este strict necesară perfectarea contractelor de către toate instituțiile cu...

În legătură cu încetarea sau modificarea raporturilor de muncă a directorului proiectului de cercetare (prin eliberare, deces etc.), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită instituțiilor de cercetare înaintarea demersului și anexele de rigoare pentru și aprobare a candidatului la poziția de...