Actualizat la: 21.11.2018

Tineri Cercetători 2017-2018

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

Buget

Cofinanțare

1.   

17.80012.50.22A

Elemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale

Dr. Iaseniuc Oxana

Institutul de Fizică Aplicată

 

100,0

 

-

2.   

17.80012.02.25F

 

Creşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăţilor lor fizice

Dr. Belevschi Stanislav

Institutul de Fizică Aplicată

 

100,0

 

-

3.   

17.80012.02.24F

 

Studiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale

Dr. Guc Maxim

Institutul de Fizică Aplicată

 

100,0

 

-

4.   

17.80012.02.03F

 

Algoritmi de soluționare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice

Dr. Lazari Alexandru

Universitatea de Stat din Moldova

 

100,0

 

-

5.   

17.80012.02.04F

Cercetarea vegetației halofile din luncile râurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii naturale protejate

Dr. Titica Ghenadie

Grădina Botanică (Institut)

 

100,0

 

-

6.   

17.80012.02.12F

 

Design-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin

Dr. Palamarciuc Tatiana

Universitatea de Stat din Moldova

 

100,0

 

-

7.   

17.80012.02.27F

 

Investigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice

Dr. Ciobanu Nellu

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

 

100,0

 

-

8.   

17.80012.02.05F

 

Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile

    Dr. Croitor Lilia

Institutul de Fizică Aplicată

 

95,0

 

-

9.   

17.80012.02.16F

 

Diversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova

Dr. Gherasim Elena

Institutul de Zoologie

 

 

95,0

 

-

10.      

17.80012.02.01F

 

Sisteme diferenţiale autonome şi aplicaţiile lor

Dr. Repeșco Vadim

Universitatea de Stat

din Tiraspol

 

80,0

 

-

11.      

17.80012.04.33F

 

Evaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate

Dr. Samohvalov Elena

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

100,0

 

-

12.      

17.80012.04.26F

 

Noi substanţe medicamentoase de perspectivă

Dr. Corețchi Ianoș

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”

 

100,0

 

-

13.      

17.80012.51.23A

 

Produs inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite

 

Dr. Popovici Cristina

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

 

100,0

 

-

14.      

17.80012.51.10A

 

Conservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor

Dr. Batîr Ludmila

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

100,0

 

-

15.      

17.80012.08.07A

 

Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova

Dr. Iordachi Victoria

Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

 

100,0

 

-