Actualizat la: 13.09.2018

Transfer tehnologic

     

Instituţia executoare,

 

Denumirea proiectului,

Cond. Proiect.

Anul 2017 (mii lei)

Anul 2018 (mii lei)

Buget

Cofinanțare

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

SRL ” TERAFIX”

”Elaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fermă ”

Doc. hab. șt. agr. Larisa CAISÎN

585,0

1079,9

415,0

789,5

GRADINA BOTANICA

a AȘM

Implementarea tehnologiei inovative de cultivare şi valorificare a unor culture furajere netradiţionale”

 

Doc. șt. agr. Alexandru TELEUȚĂ

475,0

475,0

225,0

325,0

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM

”Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare și Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurilor non-invazive și investigațiilor de laborator (ICEHD)”

 

Iulian SECRIERU

350,0

 

350,0

 

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu”

”Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale”

 

Acad. Anatolie SIDORENKO

450,0

 

150,0

 

Direcția strategică: Biotehnologie

SRL ”TRIODOR”

”Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor  prin metode inovative de prelucrare”

 

Doc. în tehnică Larisa IUȘAN

500,0

500,0

500,0

500,0

Institutul Ştiinţifico –Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare

”Elaborarea și implementarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de substanțe biologic active”

 

Dr.hab. Nicolae TARAN

500,0

526,0

500,0

526,0