Actualizat la: 02.05.2019

Monitorizări

 

Anual, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare organizează concursul propunerilor de proiecte de inovare și transfer tehnologic, în cadrul cărora acordă finanțare de pînă la 50% din costul total al proiectului – în sumă de pînă la 1 000 000 lei, susținînd dezvoltarea și implementarea inovațiilor în Republica Moldova. Lista proiectelor finanțate din cadrul bugetului de stat, cu descrierea succintă a acestora este anexată mai jos:

 

I. Aplicant: TERAFIX SRL, rezident al Parcului Științifico Tehnologic „Academica”.

  

Denumirea proiectului: ”Elaborarea biotehnologiilor inovative  privind obţinerea  din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea şi modernizarea sistemului  de creştere a animalelor şi păsărilor de fermă”

 

Conducătorul proiectului: Dr.hab. Larisa CAISÎN

Durata proiectului: 2017 – 2018.

Volumul de finanțare a proiectului: 2 394 900 lei,  38% din bugetul de stat.

 

Descrierea proiectului: Creşterea păsărilor de fermă este  o ramură importantă a economiei naţionale, dar odată cu creșterea lor, vine și necesitatea eliminării deșeurilor obținute, care la rîndul său pot afecta mediul ambiant. Necesitatea proiectului e reprezentată prin soluționarea aceastei probleme prin metode inovative și anume prin prelucrarea și extrudarea penelor de pasăre. Produsul final reprezintă o masă făinoasă, bogată în proteină care ulterior este folosită ca adaos alimentar  pentru păsări, animale, pești. În baza rezultatelor experimentale s-a accentuat importanța și valoarea prafului din pana de pasăre – animalele cresc în masa corporală și anume se observă mărirea cantității de mușchi și nu de grăsimi în termeni restrînși pe cale naturală, fără adaosuri nesănătoase.

  • Pentru creşterea calităţii şi a nivelului de digestibilitate a concentratului proteic obţinut din pană de pasăre SRL TERAFIX a elaborat o tehnologie inovativă.  Procesul de fabricare a prafului are 2 etape:Etapa de prelucrare folosind biotehnologii penru distrugerea legăturilor disulfide şi creşterea accesibilităţii keratinei;
  • Etapa de prelucrare folosind activarea mecanofizică a moleculei pentru creşterea disponibilităţii digestive a keratinei.

 

În imaginea de mai jos e reprezentat făina obținută din pana de pasăre.

 

 ...