Updated at: 16.04.2024

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

Bilateral/Multilateral

 Nr.

Apel de concurs   

Rezultatele evaluării

Lista proiectelor finanțate

Bilaterale

  1.

 Apel comun de proiecte 2018-2019: Academia de Ştiinţe a  Moldovei şi Consiliul Național de Cercetare din Italia (CNCI)

Rezultate

 Lista de proiecte 2019 

 

 Lista de proiecte 2018

 

  2.

 

 Apel comun de proiecte 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

Rezultate

 

 Lista de proiecte

  3.

  Apel comun de proiecte 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi  Agenţia de   Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei 

Rezultate

 

 Lista de proiecte

  

  4.

 Apel comun: Academia de Ştiinţe a  Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU)

Rezultate

 Lista de proiecte 2019 

 

 Lista de proiecte 2019

 

 Lista de proiecte 2018  

 

 Lista de proiecte 2018 

  5.

 Concursul comun al proiectelor științifice de cercetare moldo-belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020

 

Rezultate

 Lista de proiecte 2019 

Multilaterale

  1.

 Era.Net RUS Plus: 2017 Joint Call on 'Science and Tehnology' 

 

Rezultate

 Lista de proiecte 2019 

 

 Lista de proiecte 2018 

  2.

 H2020 JPI- WaterWorks2014/2015 ERA-NET Cofund

 

Rezultate

 Lista de proiecte 2019

 

 Lista de proiecte 2018

  3.

 2d BMBF Danube Region call

Rezultate

 Lista de proiecte 2019

 

 Lista de proiecte 2018