Updated at: 09.07.2019

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

Legislation

   Updated: 25.08.2019

      Public service framework:        

 1. Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

 2. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 3. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

 

       Speciality framework:

 1. Government decision no. 196 of 28.02.2018 on organization and management of the National Agency for Research and Development

 2. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004

 3. Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 4. Legea nr. 226 din 01.11.2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare

 5. National Program for Research and Innovation 2020-2023 

 6. Methodology of Funding Projects in the Field of Research and Innovation 

 7. Strategia Inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”  

 8. Hotărârea Guvernului nr. 12 din 17.01.2008 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale acordate rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și rezidenților incubatoarelor de inovare

 9. Hotărârea Guvernului nr. 222 din 28.04.1993 Cu privire la retribuirea muncii specialiștilor încadrați în procesul de atestare a cadrelor științifice , didactice membrilor Comisiei Medicamentului și altor comisii de experți

 10. Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentrul anul academic 2017-2018

 11. Hotărârea Guvernului nr. 499 din 29.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

 12. Dispoziție nr.43-d din 21 martie 2018 cu privire la desemnarea directorului general temporar al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 13. Regulament cu privire la activitatea entităților naționale în Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ”Orizont 2020”

 14. Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 15. Hotărîrea Guvernului nr. 1081  din  08.11.2018 cu privire la aprobarea Foii naţionale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spaţiul european de cercetare pe anii 2019-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia 

 16. Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare

 17. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 790/2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 22.10.2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 19. Regulament privind activitatea Consiliului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare
 20. Regulament privind organizarea și funcționarea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST)
 21. Ordin nr. 36-CI din 19.12.2018 pentru numirea reprezentantului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană