Updated at: 09.07.2019

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

List of proposals submitted to the joint competition of Moldovan-Belarusian research projects (2019-2020)

 

Urmare verificării primare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în perioada 15.07.18 - 01.08.18 au fost depuse 32 propuneri de proiecte. În aceeași perioadă la  Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus au fost depuse doar 26 de proiecte. Spre expertiza științifică se transmit 26 propuneri de proiecte considerate eligibile de ambele părți.                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

N/o

 

 

Nr.

de înregistrare

Tema proiectului

Director de proiect

Instituţia din Moldova

Partenerul din Belarus

Instituţia din Belarus

Alocatii bugetare

pe anii

(mii lei)

Cofinantare

(mii lei)

 

Eligibilitatea propunerilor de proiecte

Moldova

 

Eligibilitatea propunerilor de proiecte

Belarus

2019-2020

2019-2020

 

Direcţia strategică 1. Matetiale, tehnologii si produse noi (programa 16.02, 5007)

 

1

02/13.07/18

Analiza modelelor de servire cu sondaj ciclic și aplicarea lor la modelarea și elaborarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare

Miscoi

Gheorghii

Institutl de Matematica si Informatica

Dudin

Alexandr

Universitatea de Stat din Belarus

300,0

-

 

Eligibil

 

Eligibil

2

04/24.07/18

Monitorizarea dinamicii efectelor colective în sisteme de emițător cuantici pentru tehnologii cuantice

Macovei

Mihai

Institutul de Fizica Aplicată

Kilin

Serghei

Institutul de Fizică „B.I.Stepanov”

al AŞB

 

300,0

-

 

Eligibil

 

Eligibil

3

06/25.07/18

Elaborarea ecotehnologiei de rezistenţă la stres şi adaptare a genotipurilor interspecifice de viţă-de-vie în condiţii artificiale pe substrat de schimb de ioni de generaţie nouă în dinamica sistemului Red/Ox

Alexandrov Eugeniu

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor

Iancevskaia Tamara

Institutul de Botanica Experimentală “V.F. Kuprevici” al AȘB

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Eligibil

4

09/25.07/18

Studiul calitativ şi analitic al sistemelor diferenţiale şi aplicaţiile lor

Cozma

Dumitru

Universitatea de Stat din Tiraspol

Grini

Alexandr

Universitatea de Stat „Ianka Kupala”, Grodno

 

300,0

 

62,0

 

Eligibil

 

Eligibil

5

11/27.07/18

Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente

Russu

Emil

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu”

Rogacev Alexandr

Universitatea de Stat „F.Scorina”, Gomel

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

6

12/25.07/18

Evaluarea stării speciilor de  mamifere de importanță economică în scopul asigurării securității alimentare (pe exemplul R. Belarus și R. Moldova)

Larion

 Alina

Institutul de Zoologie

Solovei Irina

Centrul Ştiinţifico-practic al AŞB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Neeligibil

7

15/30.07/18

Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice.

Monaico

Eduard

Universitatea Tehnica a Moldovei

Gaponenco Nikolai

Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus

 

300,0

-

 

Eligibil

 

Eligibil

8

16/30.07/18

Cercetarea spectroscopică și obținerea cristalelor și nanostraturilor de calcogenuri semiconductoare pentru optoelectronică și fotovoltaică

Sîrbu

Nicolae

Universitatea Tehnica a Moldovei

Soboli

Valerii

Universitatea Pedagogica de Stat „ M Tank”

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Neeligibil

9

19/30.07/18

Tehnologia de producţie a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subţiri metal-semiconductor calcogenic vitros

Nastas

Adrian

Institutul de Fizica Aplicată

Tolstik

Alexei

Universitatea de Stat din Belarus

 

300,0

 

           -

 

Eligibil

 

Eligibil

10

22/31.07/18

Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari

Arusanov

Ernest

Institutul de Fizica Aplicată

Gremenok Valerii

Centrul stiintifico- practic al AŞB

 

300,0

 

75,0

 

Eligibil

 

Eligibil

11

23/31.07/18

Tehnologie de sintetizare a carburilor şi a nanostructurlor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti, şi W şi studierea influenţei lor asupra proprietăţilor suprafeţelor metalice

Mihailov

Valentin

Institutul de Fizica Aplicată

Ovcinnicov Eugeniu

Universitatea de Stat din Grodno

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

12

25/31.07/18

Designul şi dezvoltarea elementelor optice de difracţie de tip „vortex” pe straturi subţiri de azopolimeri pentru aplicaţii în biomedicină

Achimov

Elena

Institutul de Fizica Aplicată

Melnikova Elena

Universitatea de Stat din Belarus

 

300,0

 

80,0

 

Eligibil

 

Eligibil

13

27/01.08/18

Analiza și algoritmi pentru prelucrarea imaginilor termice biometrice ale zonelor pielii umane pentru expres-diagnosticarea medicală

Railean

Serghei

Universitatea Tehnică a Moldovei

Iaşin

Constantin

Universitatea de Stat din Belarus de Informatică şi Radioelectronică

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

14

30/01.08/18

Suport informațional pentru măsurile de protecție a solului ca rezultat al schimbărilor climatice (regiunea Centru, raionul Orhei, RM si raionul Brest, Republica Belorus)

Tutunaru

Serghei

Academia de studii economice a Moldovei

Cauriga

Pavel

Universitatea de Stat din Belarus

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Neeligibil

Direcţia strategică 2. Eficienta Energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie (programa 16.03, 5807)

15

03/24.07/18

Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu

Șerban

Dormidont

Institutul de Fizica Aplicată

Șevcenco Gvidona

Universitatea de Stat din Belarus

 

300,0

 

75,0

 

Eligibil

 

Eligibil

16

24/31.07/18

Evaluarea resurselor vegetale netradiționale pentru valorificarea terenurilor slab productive și marginale, producerea biomasei cu utilitate multiplă

Titei

Victor

Gradina

Botanica

Titok

Vladimir

Grădina Botanică Centrală a AŞB

 

 

 

 

300,0

 

70,0

 

Eligibil

 

Eligibil

17

31/01.08/18

Creșterea competitivității în sfera energetică a Republicii Belarusi și a Republicii Moldova bazată pe dezvoltarea generării distribuite a energiei

Tirsu

Mihai

Institutul de Energetica

Nichitenco

Petru

Institutul de Economie al AŞB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

Direcţia strategică 3. Sanatate si Biomedicina (programa 16.04, 8007)

18

01/04.07/18

Aspecte morfoclinice a variabilității individuale ale structurilor vasculonervoase ale membrelor

Catereniuc

Ilia

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

Kiselevschy

Iurii

Universitatea de Stat de Medicină din Grodno

 

300,0

-

 

Eligibil

 

Neeligibil

19

18/24.07/18

Derivaţii noi de vitamina D – sonde moleculare pentru investigaţii biochimice şi reagenţi imunoanalitici

 

 

Macaev

Fliur

 

Institutul de Chimie

 

Zabinskii Vladimir

Institutul de Chimie Biorganica al AŞB

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Eligibil

20

21/31.07/18

Obținerea și cercetarea farmaceutică a derivaților de propiltiodiazolochinazolin-onă cu proprietăți biofarmaceutice optimizate

 

 

Valica

Vladimir

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

Gurina

Natalia

Universitatea de Stat de Medicină din Belarus

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Eligibil

21

32/01.08/18

Metode inovative de instruire a specialiștilor în domeniul stomatologiei

Uncuța

Diana

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Shakavets Natallia

Universitatea de Medicină din Belarus

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Neeligibil

Direcţia strategică 4. Biotehnologie ( programa 16.05, 5107)

22

08/25.07/18

Coloranți alimentari naturali obținuți prin valorificarea deșeurilor industriei agro-alimentare

Sturza

Rodica

Universitatea Tehnica a Moldovei

Pocițcaia

Irina

Academia Nationala de Științe din Belarus

 

300,0

 

60,0

       

         Eligibil

 

Eligibil

23

13/27.07/18

Elaborarea metodelor de evidențiere, identificare a  metaboliților secundari din plantele familiei Scrophulariаceaе cu efecte de protecție și procedeelor tehnologice de utilizare a lor la creșterea culturilor cerealiere.

Volosciuc

Leonid

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor

Șucanov

Vladimir

Institutul de Botanică Experimentală „V.F.Cuprevici” al AŞB

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Eligibil

24

14/27.07/18

Analiza complexă a acumulării micotoxinelor în produse alimentare  pe parcursul depozitării

 

Mitina

Irina

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor

Pacițkaia

Irina

Academia Nationala de Științe din Belarus

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Eligibil

25

17/30.07/18

Stabilirea vectorului biotehnologic de minimalizare a răspândirii şi patogenităţii virusului ACLSV (Apple hlorotic leaf spot virus) în condiţiile plantaţiilor cu multiple soiuri de măr din Belarus şi Moldova.

Prodaniuc

 Leonid

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Cuharcic

Natalia

Institutul de Pomicultură al AŞB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

26

26/31.07/18

Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile

Rastimesina

Inna

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

Molcian

Olga

Institutul de Botanică Experimentală „V.F.Cuprevici” al AŞB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

27

28/01.08/18

Combaterea eroziunii și majorarea fertilității solurilor arabile erodate  din Moldova și Belarus prin utilizarea în cuplu a măsurilor fitotehnice și agrotehnice în sistemul de agricultură conservativă

Cerbari

Valerian

Institutul de Pedologie, Agrochimie  și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”

Tibulico

Nikolai

Institutul de Pedologie şi Agrochimie” al AŞB

 

 

300,0

 

60,0

 

Eligibil

 

Neeligibil

Direcţia strategică 5. Patrimoniul national si dezvoltarea societatii (programa 16.06,0807)

   28

05/25.07/18

Dezvoltarea mecanistului de stimulare a creșterii economice prin instrumente de politică macroeconomică, urmând specificul sistemelor instituționale ale Republicii Moldova și Republicii Belarus

Cociug

Victoria

Institutul National de Cercetari Economice

Lucenoc Alexcandr

Institutul de Economie al AȘB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

29

07/25.07/18

Potentialul economic al populatiei pentru îmbatrinirea activă: cercetarea comparativă belarus-moldova

 

 

Gagauz

Olga

Institutul National de Cercetari Economice

Bobrova Anastasia

Institutul de Economie al AȘB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

30

10/26.07/18

Intelectualitatea științifico-tehnică în structura clasei de mijloc a Moldovei și Bielorusiei moderne: strategii economice și socioprofesionale (analiză sociologică comparativă)

Spătaru

Tatiana

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Artiuhin Mihail

Institutul de Sociologie al AȘB

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

31

20/31.07/18

Cercetarea migrației forţei de muncă a tineretului din Belarus şi Moldova şi elaborarea măsurilor de reglementare

 

 

Movila

Irina

Universitatea de Stata “A. Russo” din Balti

Tihonova Ludmila

Universitatea de Stat din Belarus

 

300,0

 

83,8

 

Eligibil

 

Eligibil

32

29/01.08/18

Patrimoniul național - resursă pentru dezvoltarea durabilă a societății moderne: experiența Republicii Moldova și a Republicii Belarus

 

Juc

Victor

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Șirokanov Dmitrii

Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus

 

300,0

 

-

 

Eligibil

 

Eligibil

                                                                                 

                       

Termenul limită pentru depunerea contestațiilor este 6-10 august 2018.

 

 

 

 

                                                                           

 

 

Telefon: 
022-27-45-34
Email: 
victoria.lisnic@ancd.gov.md
Termen limită: 
Thursday, August 9, 2018 - 17:00