Updated at: 09.07.2019

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

SME/HPC Project

 

 

Proiectul „Sporirea capacității competitive ale IMM-urilor prin utilizarea CPI”

 

Proiectul „Sporirea capacității competitive ale IMM-urilor prin utilizarea CPI” reprezintă un program educațional pentru IMM-uri în domeniul calculului de performanță înaltă (CPI).

 

CPI, (sau din engleză high-performance computing – HPC) permite prelucrarea datelor cu o eficiență fără precedent. Cele mai avansate infrastructuri și cunoștințe în domeniul CPI sunt localizate în universități și institutele de cercetare, pe când întreprinderile, în special IMM-urile, au acces sau competențe minime, sau chiar nule de utilizare a acestei infrastructuri.

 

Astfel, scopul general al proiectului este de a îmbunătăți capacitățile de inovare ale IMM-urilor în regiunile periferice prin proiectarea programelor de informare și educare în domeniul CPI a personalului și managerii din IMM-uri.

 

Proiectul este format dintr-un consorțiu regional, cuprinzând parteneri din Irlanda, Marea Britanie, Slovenia, Germania, Romania și Republica Moldova. Partenerii proiectului își propun realizarea următoarelor activități:

  1.  Evaluarea nivelului de conștientizare și utilizare a CPI în sectorul de afaceri din regiunile pilot- Irlanda, Slovenia și România;

  2.  Instruirea personalului din cadrul instituțiilor de învățământ superior pentru a proiecta și furniza cursuri de formare CPI pentru întreprinderi;

  3.  Elaborarea unui set de programe de formare în domeniul CPI care să răspundă nevoilor identificate;

  4.  Alte activități care vor fi anunțate pe pagina oficială a proiectului.

 

Oportunitățile lansate în cadrul proiectului, precum și informații despre activitățile implementate pe parcursul implementării proiectului sunt anunțate pe site-ul official al proiectului: https://www.smehpc.eu/ și pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/SmeHPC-151267595550434/

 

Proiectul se implementează în cadrul Programului Erasmus+, prioritatea 4: Alianțele Cunoașterii, în perioada 01.11.2017 - 31.10.2020