Actualizat la: 11.09.2020

Întâlnirea delegației proiectului EaPPLUS cu instituțiile din Moldova

Published on: Mie, 10/03/2018 - 15:32

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a organizat vizita în Republica Moldova, a dlui Béla KARDON, Director științific principal al Centrului Regional pentru Informație și Dezvoltare Științifică din Ungaria, Reprezentant al proiectului EaP PLUS, în perioada 1-3 octombrie 2018.

 

În cadrul acestei misiuni, Expertul a participat la un șir de întrevederi cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității Tehnice a Moldovei,  Institutului Național de Cercetări Economice, Institutului de Genetică și Protecția Plantelor, Parcului științific "Academic" și incubatorul de inovare "Inventor",  având ca scop analiza dezvoltării recente și dinamica în sectorul științei, tehnologiei și inovării (STI) a țării și formularea unor recomandări pentru viitorul cooperării între Uniunea Europeană și țările Eap în domeniul STI.

 

În cadrul întrevederilor au fost puse în discuție subiecte prioritare:

 

-   Oportunitățile de cooperare în consorțiu cu țările Europei de Est și găsirea punctelor de interes comun pentru participarea la inițiativele Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020”;

 

-   Identificarea obstacolelor întâmpinate în procesul de depunere și participare în proiectele europene, precum și înaintarea unor soluții la acest subiect;

 

-   Importanța cooperării internaționale în domeniul cercetării;

 

-   Construirea și consolidarea unei colaborări mai fortificate între comunitatea științifică și Interprinderile Mici și Mijlocii;

 

-   Dezvoltarea participării țărilor din Parteneriatul Estic în cadrul Programul-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020” și cele care urmează a fi lansate.

 

De menționat, Proiectul EaP PLUS, susținut de Comisia Europeană, are ca scop  dezvoltarea acțiunilor concrete în domeniul științei, tehnologiei și inovării și  consolidarea dialogului între instituțiile de profil ale țărilor membre. Printre obiectivele Proiectului se enumeră:

 

-   Susținerea activă a dialogului în domeniul STI între Uniunea Europeană și țările EaP;

 

-   Promovarea interacțiunii între cercetători în cadrul Programului Orizont 2020;

 

-   Promovarea inovării între țările EaP;

 

-   Îmbunătățirea condițiilor de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene și țările EaP, în scopul înlăturării obstacolelor și creării noilor oportunități.