Actualizat la: 24.04.2020

Întrunirea anuală SETAC Europa ediția a XXX-a 3-7 mai 2020, Dublin, Irlanda

Published on: Vin, 10/04/2019 - 13:54

Comunitatea JPI (Joint Programming Initiatives) în domeniul Apelor lansează pregătirile pentru sesiunea „Evaluarea Expunerii și a Efectelor Contaminanților în Preocupările Emergente pentru Sistemele de Apă Potabilă și Apă Uzată și Testările de Evaluare a Posibilităților de Înlăturare a acestora”. Termenul limită de aplicare a abstractelor este de 27 noiembrie 2019.

 

Scopul evenimentului este de a contura imaginea unor cercetări interdisciplinare în scopul evaluării gradului de afecțiune a contaminanților din domeniile emergente asupra mediului ambiant.

 

În urma activităților antropogene în industriile de producere a compușilor farmaceutici, de îngrijire personală, microplastici, etc., s-a observat insuficiența tehnologiilor existente bazate pe sorbție, degradare sau filtrare de a asigura purificarea apelor uzate, ce se răsfrânge negativ asupra necesităților de acoperire a cererii crescânde în apa potabilă.

 

În scopul perfecționării și a optimizării proiectării și a funcționării, dar și a strategiilor de management pentru apa potabilă și apa uzată, apare necesitatea critică a abordării mai multor subiecte, ca elaborarea unor caracterizări detaliate a proceselor de gestionare pentru contaminanții din aria preocupărilor emergente, a estimărilor cost-eficiență și investigării gradului de intoxicare în sistemele efluenților de tratare a apelor potabile și uzate.

 

Abstractele vor fi remise prin intermediul paginii web dedicate: https://dublin.setac.org/ până la data de 27 noiembrie 2019.

 

Pentru detalii a se contacta adresa E-mail: glassmeyer.susan@epa.gov.