Actualizat la: 24.04.2020

Ședința trimestrială a Punctelor Naționale de Contact

Published on: Mie, 03/20/2019 - 15:27

La data de 18 martie 2019, ora 14:00, în incinta Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), a avut loc ședința cu rețeaua Punctelor Naționale de Contact (PNC). Ședința a fost deschisă de către Dl Dmitrii Parfentiev, Director General al ANCD și coordonator al rețelei.

  

În cadrul ședinței a fost prezentată informația generală despre rata de succes a participării comunității științifice din Republica Moldova în cadrul Programului UE „Orizont 2020” în perioada 2014-2018; numărul de proiecte depuse și numărul de proiecte aprobate spre finanțare.

 

Punctele Naționale de Contact au fost informate despre Planul de acțiuni pentru anul 2019 pentru Rețeaua Punctelor Naționale de Contact, aprobat la data de 18.01.2019, care va fi completat cu alte activități organizate ad-hoc.  S-a menționat despre elaborarea unei broșuri cu informații despre istoriile de succes de participare a RM în cadrul Programului UE „Orizont 2020”.  De asemenea, a fost accentuată importanța participării Punctelor Naționale de Contact la zile de informare; înaintarea propunerilor privind organizarea zilelor de informare, tranining-urilor; acțiunilor de promovare și asigurare a vizibilității; colaborarea cu Reprezentanții Oficiali și Experții Naționali; oferirea consultațiilor individuale persoanelor interesate; diseminarea informației asimilate la evenimente. 

  

PNC și-au expus opiniile asupra eficacității activității rețelei în promovarea oportunităților Programului UE „Orizont 2020” și propunerile pentru integrarea și ridicarea ratei de participare a comunității științifice în spațiul european de cercetare, precum și sporirea vizibilității H2020.

 

Printre propunerile menționate se enumeră:

-    Organizarea training-urilor de management de scriere a proiectelor în cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare;

-    Organizarea școlii de vară;

-    Organizarea zilelor de informare la instituții de învățământ superior cu o rată de participare mai scăzută;

-    Crearea unei platforme de comunicare și colaborare cu Reprezentanții Oficiali și Experții Naționali;

-    Participarea la traning-uri destinate PNC organizate de către Comisia Europeană și din cadrul proiectului NCP Academy;

-    Înaintarea unor măsuri și acțiuni de sporire a vizibilității H2020.