Actualizat la: 13.06.2024

2017-2018

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

Buget

Cofinanțare

1.   

17.00418.80.10A

 

Implementarea metodelor de tratament terapeutic și endovascular în asistența de urgență a pacientului cu AVC ischemic

Dr. Zota Eremei

Institutul de Medicină Urgentă

 

200,0

 

-

2.   

17.00418.80.08A

 

Factorii de risc pentru AVC specifici populaţieiRepublicii Moldova, strategii de profilaxie primară şi secundară.

Acad. Stanislav Groppa

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

200,0

 

-

3.   

17.00418.80.05A

 

Evaluarea gradului de conștientizare a populației privind riscurile asociate cu AVC

Dr. hab. Friptuleac Grigore

Centrul Național de Sănătate Publică

 

110,0

 

-

4.   

17.00418.80.11A

Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii. 

Dr. hab. Revenco Nineli

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

75,0

 

-

5.   

17.00418.80.06A

 

Prevenirea Accidentelor Vasculare Cerebrale prin modelarea la populație a unui comportament favorabil sănătății.

 

 Dr. Hab. Friptuleac Grigore (interimar)

Centrul Național de Sănătate Publică

 

75,0

 

-

6.   

17.00418.80.07A

 

Modelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC

Dr. hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică și Informatică

 

70,0

 

-

7.   

17.00420.08.21A

 

Terminologia economică ca suport științific în teoria securității economice a statului

 

 Acad. Grigore Belostecinic

Biblioteca Științifică Centrală “A. Lupan” (Institut)

 

200,0

 

-

8.   

17.00420.08.18A

 

Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova

Dr. Oleg Verejan

Academia de Studii Economice din Moldova

 

 

200,0

 

-

9.   

17.00420.08.03A

 

Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare (ZLSAC) cu UE

Dr. hab. Alexandru Stratan

Institutul Național de Cercetări Economice

 

 

200,0

 

-

10.     

17.00420.08.04A

 

Strategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității alimentare și integrării economice regionale.

Dr. Baltag Grigore

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

150,0

 

-

11.     

17.00419.06.01F

Traumă, strategii de supravețuire și probleme de reintegrare socială în  memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova

Dr. Cojocaru Ludmila

 

Universitatea de Stat

din Moldova

 

160,0

 

-

12.     

17.00419.06.02F

Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova

Dr. Pădureac Lidia

 

Universitatea de Stat

"Alecu Russo" din Bălți

 

160,0

 

-

13.     

17.00419.06.03F

Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice

dr. hab.Manolache Constantin

 

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut)

 

160,0

 

-