Actualizat la: 01.12.2022

2018-2019

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

Buget

Cofinanțare

1.   

18.80.07.11A/PS

 

Ingeneria tisulară în tratamentul miniinvaziv a chisturilor osoase benigne și necrozelor aseptice

Dr. hab. Nacu Viorel

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

153,5

 

40,0

2.   

18.80.07.16A/PS

 

Crearea suportului decisional în rapoartele de secvențiere de următoarea generație pentru variantele somatice a cancerului

Dr. hab. Duca Maria

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (actualmente) Universitatea de Stat ”D Cantemir”

 

153,5

 

50,0

3.   

18.80.07.03A/PS

 

Tehnologii inovatoare în domeniul geneticii moleculare pentru dezvoltarea medicinii de precizie în Republica Moldova

Dr. Sacară Victoria

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

153,5

 

40,0

4.   

18.80.07.14A/PS

Determinarea profilului meutațional a tumorilor solide pentru selectarea terapiilor țintite la pacienții oncologici

Dr. Stratan Valentina

IMSP Institutul Oncologic

 

153,5

 

50,0

5.   

18.80.07.15A/PS

 

Estimarea statutului nutrițional al populației Republicii Moldova în fier și măsurile de ameliorare

Dr. Opopol Nicolae

Centrul Național de Sănătate Publică

 

153,5

 

20,0

6.   

18.51.07.08.A/PS

 

Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova

Dr. hab. Zubcov Elena

Institutul de Zoologie

 

153,5

 

-

7.   

18.51.07.01A/PS

 

Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene

Dr. hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

153,5

 

20,0

8.   

18.16.06.02F/PS

 

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Dr. hab. Ghilaș Victor

Institutul Patrimoniului Cultural

 

153,5

 

-

9.   

18.16.06.09F/PS

 

Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanitate: Hora satului în spațiul geocultural al Republicii Moldova

Dr. Cocierul Mariana

Institutul de Filologie

 

153,5

 

-

10.     

18.08.07.12A/PS

 

Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova

Dr. Xenofontov Ion

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut)

 

153,5

 

-

11.     

18.50.07.10A/PS

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova

Dr. Rusu Andrei

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

 

102,5

 

50,0

12.     

18.50.07.04A/PS

Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 cu alfabetul chirilic

Dr. hab. Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică și Informatică

 

102,5

 

-

13.     

18.50.07.06A/PS

Warehouse digital de date și cunoștințe al bolilor hapatice rare, inclusive autoimune

Dr. hab. Țurcan Svetlana

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

102,5

 

40,0

14.     

18.16.04.19F/PS

Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare

Dr. Corețchi Ianoș

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

102,5

 

40,0

15.     

18.16.04.20F/PS

Proprietăților antiiflamatoare și antioxidante ale uleiurilor vegetale și preparatelor de origine entomologică

Dr. hab. Bacinschi Nicolae

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”

 

102,5

 

40,0

16.     

18.80.07.17A/PS

Desing-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în calitate de potențiale medicamente auohtone

Dr. hab. Gulea Aurelian

Universitatea de Stat din Moldova

 

102,5

 

40,0