Actualizat la: 13.09.2021

Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită operatorii economici și persoane fizice să participe la procedura de achiziții publice a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, desfășurată în cadrul proiectului “Spațiu comun pentru industrii creative și culturale”, Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială “Moldova-Ucraina”.Obiectul achiziţiei: Traducerea materialelor de proiectInvitația o puteți găsi Aici.  
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită operatorii economici și persoane fizice să participe la procedura de achiziții publice a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, desfășurată în cadrul proiectului “Spațiu comun pentru industrii creative și culturale”, Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială “Moldova-Ucraina”.Obiectul achiziţiei: Elaborare a modelului de business CanvasInvitația o puteți găsi Aici
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită operatorii economici să participe la procedura de achiziții publice a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, desfășurată în cadrul proiectului “Spațiu comun pentru industrii creative și culturale”, Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială “Moldova-Ucraina”.Obiectul achiziţiei: Organizarea unei sesiuni de training despre problemele economice pentru managerii industriilor creative și culturale. Anunțul îl puteți găsi Aici.
 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în cadrul proiectului Spațiu comun pentru industrii creative și culturale, Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială “Moldova-Ucraina”, este în căutarea unui expert pentru elaborarea metodologiei de dezvoltare a unor studii de caz.Oferta trebuie să conțină următoarele documente în limba engleză:   - CV-ul expertului/operatorului economic.   - Oferta narativă (plan de realizare).Data limită pentru expedierea ofertelor este 13.08.2018, ora: 17:00, la adresa de e-mail:doinita.ulinici@ancd.gov.mdRezultatele selectării vor fi anunțate la solicitarea ofertanților prin email pe data de 15.08.2018.Termenii de referință în limba engleză sunt atașați Aici  
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită operatorii economici să participe la procedura de achiziții publice a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, desfășurată în cadrul proiectului “Spațiu comun pentru industrii creative și culturale”, Programul Parteneriatului Estic de Cooperare Teritorială “Moldova-Ucraina”.Obiectul achiziţiei: Colectarea și descrierea informației pentru crearea studiilor de caz.Invitația o puteți găsi Aici
1.   Denumirea autorității : AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE2.   IDNO: 10186010000653.   Tip procedură achiziție: Concurs4.   Obiectul achiziției: Servicii de transport aerian (bilete de avion)5.   Data publicării anunțului de intenție: 30.05.2018Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul: Deplasări în interes de serviciu.6.   Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: buget de stat7.   Temei juridic: Contract de valoare mică, încheiat între părți.8.   Modalități de plată: în termen de 30 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la concursul ofertelor, conform caietului de sarcini.9. Locul executării lucrărilor:  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare10. Criteriile de selecție a ofertelor:·  Oferta de preț (preț competitiv, unde se va ține cont de raportul preț-calitate);·  Experiența ofertantului.    11.  Dosarul de aplicare se prezintă în format electronic și trebuie să cuprindă următoarele:Nr. d/oDenumirea documentului/cerințeiMod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:Obligativitatea1...

Pagini