Actualizat la: 22.10.2021

Achiziții Publice

1.   Denumirea autorității : AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE2.   IDNO: 10186010000653.   Tip procedură achiziție: Concurs4.   Obiectul achiziției: Servicii de design și dezvoltarea paginei web5.   Data publicării anunțului de intenție: 30.05.2018     Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul:     Executării lucrărilor de design și dezvoltare a paginei web http://ancd.gov.md 6.   Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: buget de stat7.   Temei juridic: Contract de valoare mică, încheiat între părți.8.   Modalități de plată: în termen de 20 zile în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la concursul ofertelor, conform caietului de sarcini.9. Locul executării lucrărilor:  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare10. Criteriile de selecție a ofertelor:·  Oferta de preț (preț competitiv, unde se va ține cont de raportul preț-calitate);·  Experiența ofertantului.11.  Dosarul de aplicare se prezintă în...

Pagini