Actualizat la: 10.06.2021

Acte ANCD

 

 Actele Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare privind proiectele de cercetare/inovare: 

 

Data

  Nr. 

Titlu

Ordine 2021

02.06.202111-PC

Ordinul cu privire la aprobarea volumului alocatiilor bugetare pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic (2021-2022)

01.06.202110-PC

Ordinul cu privire la organizarea concursului de proiecte moldo-belaruse (2022-2023)

20.05.202109-PC

Ordinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.5107.07

26.03.202108-PCOrdinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.5107.15
26.03.202107-PCOrdinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.7007.08
10.03.202106-PCExtras din Ordin cu privire la organizarea concursului suplimentar al Proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021
01.03.202105-PCExtras din Ordin cu privire la organizarea concursului Proiecte bilaterale moldo-turce (2022-2023)
14.01.202104-PCExtras din Ordin cu privire la organizarea concursului multilateral în cadrul Inițiativei Comune de Program Rezistență Antimicrobiană (JPIAMR)
13.01.202123Ordinul cu privire la organizarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și emiterea Declarației de răspundere managerială
11.01.202103-PCExtras din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele multilaterale din cadrul apelului ERA.Net RUS Plus 2019
11.01.202102-PCOrdinul cu privire la modificarea Ordinului nr. 27-PC din 29.12.2020 privind aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de cercetare din cadrul Programului de stat (2020-2023)
06.01.202101-PCOrdinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.7007.14
Dispoziții 2021
28.01.2021   8Dispoziția cu privire la crearea comisiei interdepartamentale de evaluare a rezultatelor activității parcurilor științifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare și a rezidenților acestora

Ordine 2020

29.12.202030-PCExtras din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru Programul multilateral în anul 2021
29.12.202029-PCExtras din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic în anul 2021
29.12.202028-PCExtras din Ordin pentru aprobarea volumului de finanțare pentru anul 2021 a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru proiectele în derulare (anul II)
29.12.202027-PCOrdinul cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de cercetare din cardul Programului de Stat (2020-2023)
23.12.202026-PCExtras din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic în anul 2021
22.12.202025-PCExtras din Ordin cu privire la volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2021 a proiectelor din cadrul Programelor de postdoctorat, anul I
05.11.202099Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării
06.10.202024-PCOrdinul cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele bilaterale moldo-turce (2021-2022)
05.10.202023-PCOrdinul cu privire la organizarea concursului multilateral JPI Biodiversa și Water JPI
07.09.202022-PCOrdinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.8007.08
07.09.202021-PCOrdinul cu privire la substituirea conducătorului de proiect, Program de stat (2020-2023) cu cifrul 20.80009.8007.35
07.09.202020-PCOrdinul cu privire la substituirea directorului de proiect din cadrul Programului de stat cu cifrul 20.80009.0807.23
07.09.202019-PCEXTRAS din Ordin cu privire la concursul "Program de postdoctorat", pentru anii 2021-2022
25.08.202018-PCEXTRAS din Ordin cu privire la rezoluțiunea contractului de finanțare nr. 131/2-PS din 03.01.2020 (proiectul cu cifrul 20.80009.0807.26)
08.07.202017-PCEXTRAS din Ordin cu privire la organizarea concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2021
07.07.202016-PCEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic (2020-2021)
06.07.202015-PCEXTRAS din Ordin cu prvire la volumul alocației bugetare a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat, în derulare
29.05.202014-PCEXTRAS din Ordin cu prvire la volumul alocației bugetare a proiectului din cadrul programului de postdoctorat, în derulare
16.06.202014-CIEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea alocațiilor expresiilor de interes din cadrul Ofertei de soluții de cercetare - inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19
16.06.202013-CIEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea alocațiilor pentru concursul "Bonus European" (2019)
05.05.202012-CIEXTRAS din Ordin cu privire la organizarea Ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19
06.03.202013-PCOrdin cu privire la organizarea concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic (2020-2021)
26.02.202041EXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 
18.02.202012-PCEXTRAS din Ordin cu privire la organizarea concursului "proiecte bilaterale moldo-turce"
14.02.202011-PC EXTRS din Ordin cu privire la organizarea concursului multilateral ERA-NET Cofund AquaticPollutants 2020
05.02.202010-PCOrdin cu privire la completarea Ordinului nr. 01-PC din 10.01.2020 privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectelor din cadrul concursului "Program de stat" (2020-2023)
05.02.20209-PCOrdin cu privire la modificarea Ordinului nr. 07-PC din 10.01.2020 peivind aprobarea volumului de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul 2020 anul I

10.01.2020

8-PCEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic (2019-2020)

10.01.2020

07-PCEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea volumului de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul 2020 anul I

10.01.2020

06-PCEXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea volumului de finanțare a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat anul 2020 pentru proiectele în derulare - anul II

10.01.2020

5-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectelor comune științifice de cercetare moldo-belaruse (2019-2020)

10.01.2020

4-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectelor de cercetare din cadrul programului de colaborare multilaterală Water Works 2015 JPI ERA - NET (INNOMED)

10.01.2020

3-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectului cu cifrul 19.80013.16.05/AXIS-013 (2019-2022)

10.01.2020

2-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus (2018-2020) din cadrul Programului de colaborare multilaterală

10.01.2020

01-PCOrdin cu privire la aprobarea listei proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectelor din cadrul concursului "Program de stat" (2020-2023)

Dispoziții 2019

23.09.2019

24

Dispoziție cu privire la organizarea concursului "Program de Stat" (2020-2023)

12.04.2019

9-2

Dispoziție cu privire la organizarea concursurilor de suport a participării în Programul "Orizont 2020"

Ordine 2019

23.10.2019

15-PC

EXTRAS din Ordin cu privire la organizarea concursului multilateral ERA.Net RUS Plus 2019

23.10.2019

14-PC

Ordin cu privire la organizarea concursului "Programe de Postdoctorat" 2020

30.09.2019

13-PC

EXTRAS din Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic (2019-2020)

16.04.2019

12-PC

Ordin cu privire la organizarea concursului suplimentar a proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

24.04.2019

11-PC

Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare

23.04.2019

10-PC

Ordin cu privire la substituirea directorului de proiect din cadrul Programului de Stat cu cifrul 18.50.07.10A

27.03.2019

9-PC

Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 5-PC din 15.02.2019 privind aprobarea volumului de finanțare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul II-III

20.03.2019

8-PC

Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectului cu cifrul 19.80013.16.05/ AXIS-013 (2019-2022)

11.03.2019

7-PC

Ordin cu privire la substituirea directorului de proiect pentru tinerii cercetători cu cifrul 19.80012.06.10F

19.02.2019

6-PC

Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 19.-PC din 18.12.2018 privind aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul programului "Inițiative comune de cercetare-dezvoltare" STCU, 2018-2019

15.02.2019

5-PC

Ordin pentru aprobarea volumului de finanțare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul II-III

11.02.2019

4-PC

Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectului FP7 ERA.Net RUS Plus (2018-2020) din cadrul Programului de colaborare multilaterală

11.02.2019

3-PC

Ordin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor comune științifice de cercetare moldo-belaruse (2019-2020)

11.02.2019

2-PC

Ordin cu privire la aprobarea suplimentară a volumului de alocații bugetare pentru anul 2019 a proiectelor pentru "Tinerii Cercetători"

11.02.2019

11

Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.63 din 06.12.2018

06.02.2019

1-PC 

Ordin pentru modificarea ordinului nr. 12-PC din 13 noiembrie 2018 și precizarea volumului de finanțare proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul academic 2018-2019

Ordine 2018

21.03.2018

1-PC        

Ordin cu privire la finanțarea proiectelor din cadrul "Programului inițiativ comun de cercetare-dezvoltare" STCU, 2018-2019 din alocațiile bugetare pentru anul 2018

22.06.2018

2-PC

Ordin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică aplicativă (instituțional), cu cifrul 15.817.06.18A

02.08.2018

3-PC

Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 1-PC din 04.05.2018

04.08.20184-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică fundamentală (instituțional), cu cifrul 15.817.02.08F
17.09.20185-PCOrdin cu privire la finanțarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2018 
18.09 20186-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect pentru tinerii cercetători cu cifrul 18.80012.51.30A
29.09.20187-PCOrdin cu privire la organizarea concursului proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat pentru anul academic 2018-2019
29.09.20188-PCOrdin cu privire la concursurile proiectelor de cercetări științifice finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
29.09.20189-PCOrdin cu privire la organizarea concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
29.09.201810-PCOrdin cu privire la modificarea echipei de proiect pentru tinerii cercetători, cifrul 18.80012.51.30A
13.11.201811-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică aplicativă (instituțional), cu cifrul 15.817.02.12A
13.11.201812-PCOrdin cu privire la aprobarea rezultatelor concursului proiectelor din cadrul programului de postdoctorat
26.11.201813-PCOrdin cu privire la înlocuirea directorului de proiect de cercetare științifică fundamentală (instituțional), cu cifrul 15.817.06.09F
06.12.201863Ordin privind aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare
18.12.201814-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul Programului de Stat 2018-2019
18.12.201815-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetare științifică pentru " Tinerii cercetători 2018-2019 "
18.12.201816-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor pentru " Tinerii cercetători "
18.12.201817-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul concursului pentru "Organizarea manifestărilor științifice internaționale"
18.12.201818-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul concursului pentru " Editarea monografiilor științifice" (lucrări de valoare)
18.12.201819-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul programului “Inițiative comune de cercetare-dezvoltare” STCU, 2018-2019
18.12.201820-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetare  între Academia de Ştiinţe a Moldovei și Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) 2018-2019
18.12.201821-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetare și mobilitate multilaterale din cadrul programului BMBF Danube Region Call 2017-2019 
18.12.201822-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de cercetare din cadrul programului de colaborare multilaterală Water Works 2015 JPI ERA – NET Cofund 2017-2019 
18.12.201823-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor de inovare și transfer tehnologic
18.12.201824-PCOrdin cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2019 a proiectelor din cadrul programului "Inițiative comune de cercetare-dezvoltare" STCU (2017-2019)