Actualizat la: 09.12.2023

ANCD

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

 

Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) este autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova, înființată prin Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018. ANCD este succesorul legal de drepturi și obligații al Centrului de Proiecte Internaționale, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, toate fiind instituții publice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei. ANCD este responsabilă pentru implementarea politicii naționale de cercetare, inovare și dezvoltare, a Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și a altor programe europene și coordonează Oficiul pentru Știință și Tehnologie al Republicii Moldova la Bruxelles (MOST).

 

Agenția are misiunea de a asigura excelența și performanța în vederea realizării priorităților naționale în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării. Agenția oferă finanțare bazată pe concurs pentru proiecte de cercetare, inovare și transfer tehnologic. ANCD încurajează parteneriatele public-public și public-privat prin întîlniri directe și evenimente de brokeraj.

 

Agenția este membră a Enterprise Europe Network, care oferă sprijin IMM-urilor locale pentru a se dezvolta și a deveni internaționali.

 

ANCD implementează Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” în Republica Moldova, fiind responsabilă de următoarele sarcini:

 

• Asigurarea managementului administrativ și financiar pentru rețeaua Punctelor Naționale de Contact (PNC) din Moldova, ca instituție gazdă a PNC;

• Sprijinirea participării reprezentanților Republicii Moldova la reuniunile Comitetelor de Program;

• Crearea, susținerea și gestionarea activității Oficiului pentru Știință și Tehnologie al Republicii Moldova (MOST) la Bruxelles, membru al Rețelei IGLO;

• Promovarea participării organizațiilor de cercetare și dezvoltare din Moldova și a cercetătorilor individuali în cadrul Spațiului European de Cercetare (SEC).

 

ANCD sprijină dezvoltarea cooperării între instituțiile de cercetare din Republica Moldova și instituțiile similare din Parteneriatul Estic și țările UE. În urma acordurilor bilaterale de cooperare, sunt organizate proiecte bilaterale. Există proiecte bilaterale comune cu Italia, Ucraina (STCU), Belarus și Turcia.

 

Proiecte internaționale implementate de ANCD:

 

Programul „Orizont 2020”:

  • JPI Water Works 2014, 2015, 2017
  • JPI ERANet Rus Plus
  • EaP PLUS project

 

Programul COSME:

  • Enterprise Europe Network project (FPA 2015-2020)

 

Programul UE de cooperare transfrontalieră UA-MD

  • “Common Space for Creative and Cultural Industries” project

 

Programul Transnațional Dunărean

  • InnoHPC
  • MOVECO
  • SENSES
  • KnowING IPR

 

Programul Erasmus +

  • SME-HPC