Actualizat la: 11.09.2020

ANCD și TUBITAK au semnat un Protocol de cooperare științifică și tehnologică

Published on: Vin, 09/27/2019 - 16:41

În baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea științifică și tehnologică, semnat la Ankara, în data de 22 mai 1996, în scopul consolidării și a dezvoltării cooperării în domeniile știință și tehnologie întru beneficiul mutual, a fost semnat Protocolul de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia (TUBITAK).

 

Părțile au convenit asupra încurajării și a susținerii cooperării în știință și tehnologii dintre entitățile de cercetare, universități și instituții cu profil științific din Republica Moldova și din Republica Turcia, prin respectarea prevederilor prezentului Protocol, precum și a cadrului legal existent în ambele țări.

 

Protocolul stabilește lista formelor de cooperare, ce include:

- Proiecte mixte de cercetare și dezvoltare, ce includ schimbul de rezultate în cercetare și de savanți, cercetători și specialiști;

- Organizarea și desfășurarea în comun a manifestărilor științifice, conferințelor, simpozioanelor, școlarizărilor, atelierelor de lucru, expozițiilor, etc.;

- Schimbul de rezultate obținute în sfera științifică și tehnologică, a informațiilor și documentelor, provenite din cooperarea științifică și tehnologică bilaterală;

- Utilizarea în comun a facilităților în cercetare și dezvoltare și a echipamentului științific;

- Alte forme de cooperare științifică și tehnologică, convenite mutual.

 

Totodată, a fost documentată voința ambelor Părți de a colabora în sensul participării în Programele Cadru ale Uniunii Europene (UE PC) pentru cercetare și inovare. Detaliile asupra executării cooperării UE PC vor fi elaborate de către Comitetul Mixt.

 

Luând în considerare obiectivele prioritare pentru ambele țări, Părțile vor dezvolta cooperarea pe marginea următoarelor arii de interes comun:

  1. Științe Naturale;
  2. Inginerie și Tehnologii;
  3. Științe Medicale și Sănătate;
  4. Științe Agricole;
  5. Științe Sociale și Umanistică.

 

Pe parcurs, prin acordul în formă scrisă, conducându-se de prevederile procedurilor stabilite, lista ariilor poate fi completată.

 

Aducem la cunoștință că în vederea realizării proiectelor bilaterale în domeniile cercetării, Părțile au convenit la organizarea unui concurs comun în primul trimestru al anului 2020.