Actualizat la: 11.09.2020

ANUNȚ: Finanțarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării în anul 2021

Published on: Mie, 12/30/2020 - 15:00

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că a fost aprobată finanțarea pentru anul 2021 a proiectelor din domeniile cercetării și inovării:

 

Pentru proiectele de cercetare din Programul de Stat (2020-2023), ordinul de finanțare cu lista proiectelor a căror finanțare a fost prelungită și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi găsit  AICI.

  

Pentru proiectele de cercetare din Programul de postdoctorat, în derulare (anul II), ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor a căror finanțare a fost prelungită și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi accesată  AICI.

 

Pentru proiectele de cercetare din Programul de postdoctorat (anul I), ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi accesat AICI.

 

Pentru proiectul din Programul multilateral (cu cifrul 19.80013.16.05/AXIS-013(2019-2022)), ordinul de finanțare și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi accesat AICI.

 

Pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic, ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi accesat AICI.

 

Pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic, în derulare, ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor a căror finanțare a fost prelungită și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2021, poate fi accesat AICI.

 

Pentru oferta de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, conform ordinului de finanțare nr. 14-CI din 16.06.2020, care poare fi accesat AICI.

 

Contractul de finanțare pentru Oferta de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 va include calculul pentru următoarele 6 luni (ianuarie - iunie 2021).

 

 

În scopul valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor, organizațiile din domeniile cercetării sunt invitate să perfecteze contractul de finanțare.

 

Pentru organizațiile fără autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

 

Pentru organizațiile cu autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

  

Contractul de finanțare pentru anul 2021 se va prezenta de la 04.01.2021 până la 20.01.2021, cu includerea lunii ianuarie în devizul de cheltuieli (remunerarea muncii pentru 12 luni, ianuarie 2021 - decembrie 2021, cu excepția proiectelor de transfer tehnologic în derulare).

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării se informează să perfecteze încadrarea cercetătorilor în proiectele de cercetare de la 04.01.2020.

În cazul parteneriatelor dintre organizații se vor încheia contracte de finanțare cu fiecare parte separate, conform acordului de colaborare.

 

Contractele de finanțare vor fi prezentate în 3 exemplare pe suport de hârtie, semnate și stampilate, la sediul Agenției: m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11.

 

 

Pentru informații de suport: tel. 022 292826, 022 272758, 022 232306, 022 270445.