Actualizat la: 11.09.2020

ANUNȚ: Instituțiilor publice fără autonomie financiară din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției

Published on: Mar, 10/06/2020 - 11:03

În scopul monitorizării proiectelor de cercetare din domeniile cercetării și inovării finanțate prin intermediul fondatorului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, solicităm prezentarea notei informative cu privire la utilizarea mijloacelor financiare conform contractului de finanțare pentru proiectele de cercetare Program de stat (2020-2023), cu completarea următoarelor acte:

 

1)     devizul de cheltuieli cu anexarea documentelor justificative (ex: copiile contractelor de achiziții, facturi fiscale etc.);

Modelul notei informative și devizul de cheltuieli îl găsiți AICI,

2)     borderoul centralizator privind calculul și reținerile din salariu pentru fiecare lună în parte (ianuarie – septembrie) adeverit cu semnătura și ștampila umedă la care vor fi anexate:

a)    copia borderoului lunar de calcul a salariului;

b)    copia tabelului de pontaj a membrilor echipei (ianuarie - septembrie).

Modelul tabelului centralizator îl găsiți AICI.

 

Actele se vor prezenta până la 16 octombrie 2020 în boxa Agenției, amplasată la etajul 10, la adresa m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180.

 

Atenționăm că neprezentarea actelor enumerate permite Agenției să solicite fondatorului sistarea alocării mijloacelor financiare.

 

Prezenta măsură este realizată în conformitate cu pct. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pct. 4.4 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

Pentru informații suplimentare:  direcția strategică I - 022 23-23-06;

                                                           direcția strategică II, III - 022 29-28-26;

                                                           direcția strategică IV - 022 27-27-58;

                                                           direcția strategică V - 022 29-48-61.