Actualizat la: 03.01.2023

Anunț: Modificarea devizului de cheltuieli și/ sau a echipei de cercetare pentru anul 2022 din contractele de finanțare a proiectelor

Mar, 08/23/2022 - 14:19 -- ancd_admin

Organizațiile din domeniile cercetării si inovării (beneficiari) se înștiințează că modificările la devizul de cheltuieli reflectat în contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare vor fi examinate în condițiile prezentării unui demers justificat care adeveresc conexiunea cheltuielilor solicitate cu activitățile prescrise în proiectul de cercetare-inovare aprobat spre finanțare (conform  pct. 4.1 lit.l din Anexa nr. 2 din HG 382/2019).

Setul de documente prezentat în scopul modificării devizului de cheltuieli va include obligatoriu, separat pentru fiecare contract în parte, următoarele documente:

 

1) Demers - apasă AICI;

2) Nota informativă AICI;

3) Model pentru aprobarea modificărilor în 3 exemplare, poate fi găsit:

     - a) AICI - cu parteneriat;

     - b) AICI - fără parteneriat.

4) Extras din Procesul Verbal al Consiliului Științific/ Senat.

5) Nota explicativă ( justificare a modificărilor relevante activităților din proiect cu descifrarea cheltuielilor ).

 

De asemenea, pentru modificarea echipei de cercetare, setul va include obligatoriu, separat pentru fiecare contract în parte, următoarele documente:

1) Demers - apasă AICI.

2) Model pentru recepționarea modificărilor în 3 exemplare, poate fi găsit:

     - a) AICI - cu parteneriat;

     - b) AICI - fără parteneriat.

3) Extras din Procesul Verbal al Consiliului Științific/ Senat.

4) Copia cererii de eliberare a persoanei din proiectul de cercetare (care va include: tipul, titlul, nr. proiectului, motivul eliberării); sau

5) Copia cererii de angajare a candidatului (care va include: tipul, titlul, nr. proiectului);

6) CV-ul candidatului, în caz de angajare.  

Notificăm că modificările privind componența echipei se va permite în proporție de maximum 30% pe întreaga perioadă a proiectului (2020-2023)