Actualizat la: 11.09.2020

Anunț: prezentarea actelor pentru tranșa 2 de finanțare a proiectelor de cercetare și inovare

Published on: Mie, 06/10/2020 - 17:22

În scopul monitorizării proiectelor de cercetare din domeniile cercetării și inovării finanțate direct de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și pentru procesarea transferului a următoarei tranșe financiare solicităm prezentarea notei informative, conform modelului de AICI, cu anexarea următoarelor acte:

1)  Copia tabelului de pontaj privind implementarea proiectului în I semestru (03.01.2020 – 30.06.2020), adeverită cu ștampila umedă;

2) Copia borderoului centralizator privind calculul și reținerile din salariu, adeverită cu ștampila umedă.

 

Notă: pentru alte cheltuieli preconizate ce țin de implementarea proiectului se va prezenta în copie: contractul încheiat, factura fiscală, ordinul de deplasare, decontul de avans.

 

Actele se vor prezenta până la 10 iulie 2020 în boxa Agenției, amplasată la etajul 10, la adresa m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180.

 

Atenționăm că fără prezentarea actelor enumerate nu vor fi efectuate transferuri către organizațiile beneficiare.

 

Prezenta măsură este realizată în conformitate cu pct. 8 HG 196/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pct. 4.4 din Anexa nr. 2 din HG 382/2019 cu privire la Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

 

Pentru informații suplimentare: 022232306, 022272758, 022292826.