Actualizat la: 24.04.2020

Anunț privind graficul interviului candidaților membrilor secțiilor de științe a AȘM

Published on: Joi, 11/29/2018 - 15:01

 

Urmare evaluării dosarelor de participare la concursul privind alegerea cercetătorilor ştiinţifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Comisia de concurs a selectat următorii candidaţi, care sunt invitaţi la interviul desfăşurat în perioada 03.12.2018-13.12.2018 după cum urmează:

 

Nr

d/o

Domeniul

Candidat

Data  interviului

Ora interviului

SECŢIA -  Ştiinţe ale vieţii

1

Algologie

dr.hab.Ungureanu Laurenţia

03 decembrie 2018

14:00

2

Protecţia plantelor

dr.hab. Voloşciuc Lonid

03 decembrie 2018

14:20

3

Parazitologie

dr.hab.Erhan Dumitru

03 decembrie 2018

14:40

4

Legumecultura

dr.hab.Botnari Vasile

03 decembrie 2018

15:00

5

Fitotehnie

dr.hab.Boincean Boris

03 decembrie 2018

15:20

6

Stomatologie

dr.hab. Ciobanu Sergiu

03 decembrie 2018

15:40

7

Boli interne

dr.hab. Branişte Tudor

03 decembrie 2018

16:20

8

Biochimie clinică

dr.hab.Tagadiuc Olga

03 decembrie 2018

16:40

9

Genetica

dr.Andronic Larisa

03 decembrie 2018

17:00

10

Silvicultură

dr. Rosca Ion

03 decembrie 2018

17:20

11

Fiziologia Plantelor

dr. Tudorache Gheorghe

03 decembrie 2018

17:40

12

Fiziologia Plantelor

dr.Ţîţei Victor

03 decembrie 2018

18:15

13

Zootehnie şi medicină veterinară

dr. Maşner Oleg

03 decembrie 2018

18:35

14

Farmacie

dr. Adauji Stela

 

03 decembrie 2018

19:00

SECŢIA -Ştiinţe exacte şi inginereşti

1

Matematica pură

dr.hab. Perjan Andrei

5 decembrie 2018

8:30

2

Matematica pură

dr.hab.Şerbacov Victor

5 decembrie 2018

8:55

3

Matematica pură

dr.hab.Cozma Dumitru

5 decembrie 2018

9:20

4

Matematica aplicată

dr.hab.Lozovanu Dmitrie

5 decembrie 2018

9:45

5

Matematica aplicată

dr.hab.Sergiu Cataranciuc

5 decembrie 2018

10:10

6

Matematica aplicată

dr.hab.Bostan Viorel

5 decembrie 2018

10:35

7

Statistică şi probabilitate

dr.hab.Kolesnik Alexandru

5 decembrie 2018

11:20

8

Chimie organică

dr.hab.Arîcu Aculina

5 decembrie 2018

11:40

9

Chimie alimentară

dr.hab.Sturza Rodica

5 decembrie 2018

12:00

10

Fizica teoretică

dr.hab.Macovei Mihail

5 decembrie 2018

12:20

11

Fizica teoretică

dr.hab.Tronciu Vasile

5 decembrie 2018

12:45

12

Fizica sistemelor macroscopice

dr.hab.Ursachi Veaceslav

6 decembrie 2018

8:30

13

Fizica aplicată

dr.hab.Enachi Nicolae

6 decembrie 2018

8:55

14

Fizica aplicată

dr.hab.Pavel Topală

6 decembrie 2018

9:20

15

Masinologie şi tehnologia construcţiilor de masini

dr.hab.Valeriu Dulgheru

6 decembrie 2018

9:45

16

Tehnologia produselor farmaceutice şi cosmetice

dr.hab.Macaev Fliur

6 decembrie 2018

10:10

17

Chimie ecologică

dr.Viorica Gladchi

6 decembrie 2018

10:35

18

Geologie

dr.Nicoară Igor

6 decembrie 2018

11:20

19

Calculatoare şi tehnologii informaţionale

dr.Ţîţchiev Inga

6 decembrie 2018

11:40

20

Calculatoare şi tehnologii informaţionale

dr.Boris Hîncu

6 decembrie 2018

12:05

21

Calculatoare şi tehnologii informaţionale

dr.Ion Fiodorov

6 decembrie 2018

12:30

22

Calculatoare şi tehnologii informaţionale

dr.Căpăţină Gheorghe

6 decembrie 2018

12:55

23

Ingineria construcţiilor

dr.Nistor-Lopatenco Livia

6 decembrie 2018

13:20

SECŢIA- Ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte

1

Economie, busness,administrare

dr.hab.Cimpoieş Dragoş

12 decembrie 2018

14:00

2

Economie, busness,administrare

dr.hab.Fiodor Bajura

12 decembrie 2018

14:25

3

Economie, busness,administrare

dr.hab.Perciun Rodica

12 decembrie 2018

14:50

4

Economie, busness,administrare

dr.Muntean Neli

12 decembrie 2018

15:15

5

Istorie

dr.hab.Ion Eremia

12 decembrie 2018

15:40

6

Sociologie

dr.hab.Gagauz Olga

12 decembrie 2018

16:00

7

Drept penal

dr.hab.Valeriu Cuşnir

12 decembrie 2018

16:20

8

Relaţii internaţionale

dr.hab.Juc Victor

12 decembrie 2018

16:40

9

Jurnalism şi comunicare

dr.hab.Georgeta Stepanov

12 decembrie 2018

17:00

10

Informatii şi securitate naţională

dr.hab.Constantin Manolache

13 decembrie 2018

8:30

11

Arheologie

dr.hab.Leviţki Oleg

13 decembrie 2018

8:55

12

Literatură

dr.hab.Grati Aliona

13 decembrie 2018

9:20

13

Literatură

dr.hab.Andrei Ţurcanu

13 decembrie 2018

9:45

14

Etnologie

dr.Cojocaru Ludmila

13 decembrie 2018

10:10

15

Arte audiovizuale

dr.Aurelian Dănilă

13 decembrie 2018

10:35

16

Culturologie

dr.Natalia Procop

13 decembrie 2018

11:00

17

Culturologie

dr.Grădinaru Natalia

13 decembrie 2018

11:25

 

* Comisia de concurs recomandă prezentarea celei mai relevante lucrări ştiinţifice la interviu.

 

Rugăm prezenţa candidaţilor la interviu cu cel puţin 15 min înainte de ora interviului.