Actualizat la: 11.09.2020

ANUNȚ: Raport financiar anual pentru executarea proiectelor din cadrul concursului ”Program de stat” (2020-2023)

Published on: Joi, 12/31/2020 - 13:54

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea rapoartelor financiare anuale pentru proiectele ”Program de stat” (2020-2023) conform contractului de finanțare pct.4.1. lit. m).

 

Raportul financiar anual (2020) va fi completat cu setul de documente justificative conform devizului de cheltuieli aprobat (copiile facturilor fiscale, borderoul centralizator cu privire la salarizare, note de plată, etc și descifrarea actelor anexate ce va conține nr. d/o, modelul (tipul) actului, numărul actului, suma pentru act și totalul pentru toate actele justificative anexate). Nu vor fi aprobate rapoartele incomplete, fără anexarea setului de documente justificative.

 

Rapoartele financiare anuale vor fi prezentate în 2 exemplare pe suport de hârtie, euro copertate cu numerotarea paginilor, semnate și ștampilate la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 10, în cutia poștală (în hol).

 

Nerespectarea cerințelor expuse admite nesemnarea contractelor pentru anul 2021.

 

Modelul Raportului financiar poate fi găsit AICI

 

Modelul Borderoului centralizator poate fi găsit AICI

 

Termenul limită de prezentare a rapoartelor: 20 ianuarie 2021.

 

Pentru informații suplimentare: tel. 022 292 826; 022 272 758; 022 232 306.