Actualizat la: 10.06.2021

ANUNȚ: Raport financiar intermediar privind implimentarea proiectului din cadrul concursului ”Program de stat” (2020-2023)

Published on: Joi, 06/10/2021 - 15:15

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea raportului financiar intermediar, privind implimentarea proiectului din cadrul Programului de stat (2020-2023), conform contractului de finanțare.

 

Raportul financiar intermediar (semestru I, 2021) va fi completat cu setul de documente justificative, în corespundere cu devizul de cheltuieli aprobat, ținând cont de informațiile suplimentare atașate. Nu vor fi aprobate rapoartele incomplete, fără anexarea setului de documente justificative.

 

Raportul va fi întocmit de organizația beneficiară. În cazul parteneriatului, raportul va fi contrasemnat de conducătorul proiectului (leader).

 

Raportul financiar intermediar va fi prezentat în 2 exemplare pe suport de hârtie, în copertată euro, cu paginile numerotate, conform cuprinsului. Raportul  semnat și ștampilat va fi prezentat la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 10, în cutia poștală (în hol) sau în cancelarie, et. 10, cu scrisoare de insoțire.

 

Termenul limită de prezentare a rapoartelor: 20 iulie 2021.

 

Modelul Raportului financiar poate fi găsit AICI

 

Modelul Borderoului centralizator poate fi găsit AICI

 

Pentru informații suplimentare: tel. 022 292 826; 022 272 758; 022 232 306; 022 273 545.

Nerespectarea cerințelor sus menționate, permite examinarea sistării finanțării a proiectului.