Actualizat la: 11.09.2020

ANUNȚ: Raportarea finală a proiectelor din cadrul ”Programelor de postdoctorat”

Published on: Mar, 12/29/2020 - 10:20

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță beneficiarii ”Programului de postdoctorat” despre prezentarea raportului final (științific și financiar) privind executarea proiectului de cercetare conform contractului de finanțare.

Raportul științific final (2019-2020) va fi însoțit de Extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific/ Senatului cu indicarea termenului de susținere a tezei de doctor habilitat. Raportul se va publica pe pagina electronică oficială a instituției beneficiare, iar link-ul respectiv va fi înscris în raportul pe suport de hîrtie prezentat Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (obligatoriu).

Raportul financiar final (2020) se va completa cu setul de documente justificative conform devizului de cheltuieli aprobat.

Ambele rapoarte (științific și financiar) vor fi prezentate în 2 exemplare pe suport de hârtie, semnate și ștampilate la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 10, în cutia poștală (în hol), versiunea electronică a raportului și rezumatul (format pdf) se va transmite la adresa de e-mail:

nelea.postovanu@ancd.gov.md.

 

Termenul limită de prezentare a rapoartelor  este de 31 ianuarie 2021.

Modelele de rapoarte:

Raportul științific final AICI

Raportul financiar final AICI

Pentru informații suplimentare: tel. 022-272 758