Actualizat la: 13.09.2021

Apel de concurs - Granturi de mobilitate a cercetătorilor pentru participarea în Programul ORIZONT 2020

Published on: Lun, 04/15/2019 - 11:30

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare lansează Apelul de concurs privind acordarea Granturilor de mobilitate cercetătorilor şi experţilor din Republica Moldova pentru participarea în Programul ORIZONT 2020, în conformitate cu prevederile Planului de Implementare a Contractului de Grant Nr. 2017/ 386-980 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare şi inovare ORIZONT 2020 pentru anii 2016-2017", semnat pe data de 23.08.2017.

 

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene. Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare.

 

În cadrul acestui concurs pot fi susţinute vizitele de scurtă durată în ţările Membre ale Uniunii Europene şi cele Asociate, pentru următoarele tipuri de acţiuni:

 1) Evenimentele de brockerage/ networking pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor pentru participarea în apelurile Programului ORIZONT 2020 și integrarea în Spațiul European de Cercetare;

  2) Întruniri de iniţiere a proiectelor Programului ORIZONT 2020 pentru a participa la elaborarea propunerilor de proiecte şi crearea de consorții în cadrul Programului ORIZONT 2020.

  

Privind acordarea Granturilor de mobilitate, la concurs pot apela cercetătorii, aspiranţi la performanţele ştiinţifice în domeniile avansate ale ştiinţei şi care activează in cadrul instituţiilor din domeniul cercetării şi inovării din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi din mediul de afaceri, organizaţii nonguvernamentale, etc. Concomitent la unul şi acelaşi eveniment poate participa doar o singură persoană din partea unei instituţii din domeniile cercetării şi inovării. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 25 de mii lei pentru perioada de până la 5 zile. Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în Apelul de concurs.

  

Propunerile pot fi depuse până la 30 iunie 2019. Perioada de evaluare şi anunţare a rezultatelor: o lună după înaintarea propunerii. Perioada realizării vizitelor de scurtă durată pînă la 30 iulie 2019.

  

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel de concurs la adresa Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mun. Chişinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 180, oficiul 1117.

 

Persoana de Contact: Olga Davidenco, Telefon: 022 272791, E-mail: olga.davidenco@ancd.gov.md.

 

Procedura de aplicare accesați aici