Actualizat la: 13.07.2022

AquaticPollutants

Titlul apelului: RISKS POSED TO HUMAN HEALTH AND THE ENVIRONMENT BY POLLUTANTS AND PATHOGENS PRESENT IN WATER RESSOURCES

 

Acronim: AquaticPollutants

 

Obiectiv: Apelul AquaticPollutants răspunde provocării societale 5 Orizont 2020 (H2020) 5 SC 5 21-2019-2020: Riscuri reprezentate pentru sănătatea umană și mediul înconjurător de poluanții și agenții patogeni prezenți în resursele de apă. AquaticPollutants își propune să pună în comun resursele celor 32 de proprietari / manageri de programe de cercetare naționale și regionale din 26 de țări participante pentru a pune în aplicare o cerere comună de propuneri (cu cofinanțare UE). Unul dintre cele mai grave riscuri pentru ecosistemele de apă dulce și marine și, în consecință, pentru sănătatea umană derivă din apariția poluanților și agenților patogeni emergenti, în special a bacteriilor rezistente la antimicrobiene, în mediu. Pentru a face față acestei provocări într-un mod cuprinzător și pentru a oferi soluții multidisciplinare pentru un ecosistem acvatic sigur și curat (apă dulce, apă subterană, marină), acest cofund ERA-NET se realizează ca o colaborare între trei inițiative de programare comună (JPIs): Water JPI “ Provocări ale apei pentru o lume în schimbare ”, oceanele JPI„ Mări și oceane sănătoase și productive ”și JPI AMR„ Cu privire la rezistența antimicrobiană ”. Subiectul cofundului ERA-NET își propune să îndeplinească prioritățile identificate în agendele de cercetare ale celor trei JPI. Obiectivul general este consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul ecosistemelor acvatice curate și sănătoase și valorificarea potențialului neexploatat în colaborarea dintre zonele de cercetare a apei dulci, marine și de sănătate. Mai mult, AquaticPollutants include 9 organizații din țări asociate și terțe, într-un efort de a consolida și extinde cooperarea internațională. Cu noi instrumente în cadrul activităților adiționale, implementarea apelului cofinanțat va fi susținută în continuare și va fi consolidată cooperarea JPI pentru apă, JPI Oceans și JPI AMR. Se preconizează generarea unei vizibilități sporite a subiectului la nivel european și internațional și o aliniere mai puternică a celor trei JPI.

 

 

Perioada de implementare

01.01.2020 – 31.12.2024

 

Țări partenere:

32 organizații din 26 țări

 

Pentru mai multe informații:

https://cordis.europa.eu/project/id/869178