Actualizat la: 24.04.2020

Atelier de instruire în cadrul proiectului EaP PLUS

Published on: Joi, 10/18/2018 - 14:05

     În cadrul Proiectului EaP PLUS, este planificată desfășurarea unui atelier de instruire, cu o durată  de 3 zile, la Minsk, Belarus. Evenimentul va fi organizat de Societatea portugheză de inovare(SPI) în colaborare cu Institutul de analiză a sistemelor din Belarus (Belisa). 

Acțiunea respectivă se va realiza conform obiectivului general al proiectului, și anume de a încuraja cooperarea în domeniul cercetării și inovării între UE și țările Parteneriatului Estic, precum  și dezvoltarea competențelor relevante și valorificarea cu succes a oportunităților. 

 

    În calitate de participanți la training, sunt îndemnați să aplice manageri în domeniul transferului tehnologic din țările Parteneriatului estic. Din fiecare țară vor fi acceptați cel puțin patru manageri din domeniul respectiv.

Pentru a înțelege necesitățile reale ale publicului interesat a fost elaborat un Chestionar de evaluare. Obiectivul chestionarului este de a dezvolta o viziune și un program de instruire a managerilor din domeniului tehnologic conform solicitărilor acestora.  

 

Vă rugăm să accesați chestionarul prin intermediul următorului link:

https://docs.google.com/forms/d/1Ij0mYRP0uGYQxfpUg-CyevabjpGP1OFCLeahh8kzA6Y/viewform?edit_requested=true