Actualizat la: 13.09.2021

ATENŢIE! Concursul privind încadrarea experţilor independenţi a fost prelungit

Published on: Mar, 05/07/2019 - 11:22

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) anunţă încadrarea experţilor independenţi pentru evaluarea propunerilor de proiecte din sfera științei și inovării înaintate la concursurile organizate.

 

Agenţia are misiunea de a asigura excelenţa şi performanţa în vederea realizării priorităţilor naţionale în domeniile cercetării, inovării şi dezvoltării. În acest sens ANCD organizează şi desfăşoară concursuri de proiecte, inclusiv asigură expertizarea şi evaluarea independentă a proiectelor înaintate la concursuri, în scopul distribuţiei fondurilor publice alocate pentru finanţarea proiectelor.

 

Scopul activităţii:

 

Evaluarea obiectelor de expertiză (propuneri de proiecte din domeniul cercetării şi inovării etc.) în baza criteriilor și fișelor de evaluare.   

  

Cerinţe obligatorii:

· Candidatul trebuie să posede titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului

· Cunoştinţe de operarea a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicaţiilor Word şi Excel

· Experienţă în muncă în domeniile ştiinţifice de cel puţin 5 ani

· Abilităţi excelente de comunicare verbal şi în scris, capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitatea de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

 

Principalele atribuţii funcţionale:

 

· Să utilizeze în activitatea din domeniile cercetării şi inovării cele mai bune practici şi cele mai noi cunoştinţe din domeniul specific de activitate;

 

· Să efectueze cu obiectivitate expertiza programelor/proiectelor din domeniile cercetării şi inovării, precum şi a rezultatelor obţinute din realizarea acestora;

· Să evite crearea conflictelor de interese sau concurenţei neloiale, să contribuie activ la formarea unui climat benefic cercetării în colectiv;

· Să-şi îmbogăţească neîntrerupt cunoştinţele şi să contribuie la diseminarea informaţiei, la conştientizarea de către public a importanţei ştiinţei şi inovării;

· Să utilizeze patrimoniul organizaţiei exclusiv în activităţi profesionale în interesul acesteia;

· Să respecte confidenţialitatea şi dreptul de proprietate intelectuală.

· Să nu denatureze datele experimentale şi rezultatele investigaţiilor.

· Să fie responsabil de nivelul, corectitudinea, veridicitatea şi consecinţele implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, de nerespectarea contractului individual de muncă.

 

Informaţii suplimentare privind activitatea expertului precum şi procesul de expertiză pot fi găsite accesînd “Ghidul Expertului”

 

În cazul în care acceptați să contribuiți la dezvoltarea cercetării în Republica Moldova, Vă invităm să depune-ţi CV-ul prin e-mail la adresa info@ancd.gov.md

 

Pentru orice alte întrebări, Vă rugăm sa nu ezitați a ne contacta folosind numărul de tel. 00373 22 273545, 296271.

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 mai 2019