Actualizat la: 23.09.2023

AXIS

Titlul proiectului: Evaluarea impactului și căilor climatice sectoriale transversale (X) pentru transformarea durabilă

Acronim: AXIS

Finanțator: Comisia Europeană

Coordonator: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFTUND RAUMFAHRT EV, Germany

Perioada de implementare:

01.01.2018 - 31.12.2022

Parteneri: 11 țări europene

Obiectiv: Consorțiul AXIS este înființat pentru a îmbunătăți integrarea unei game de discipline de cercetare legate de cercetarea climatică în jurul obiectivului comun de a îmbunătăți evaluarea impactului potențial al schimbărilor climatice asupra sistemelor bio-fizice și societății umane. În acest scop, AXIS intenționează să lanseze și să implementeze un singur apel transnațional - finanțat de 11 finanțatori europeni pentru cercetare.

Printr-un proces deschis, AXIS a dezvoltat trei subiecte pentru acest apel. Fiecare subiect este destinat să consolideze colaborarea peste granițele tipice ale comunității: între viziuni sectoriale diferite asupra impactului climatic, precum și între impactul bio-fizic asupra climei și efectele socio-economice. Pentru toate subiectele părțile interesate implicarea primește o mare relevanță în apel, reprezentând astfel o altă dimensiune a interacțiunii peste granițe: interacțiunea comunității științifice cu utilizatorii finali (părți interesate) ai cunoștințelor create (transdisciplinaritate). Cele trei domenii (teme) de cercetare anticipate sunt:

- Evaluări ale impactului asupra schimbărilor climatice intersectoriale și interschimbabile;

- Integrarea estimărilor impactului biofizic al schimbărilor climatice cu modelele economice;

- Dezvoltarea căilor de realizare a obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris, luând în considerare interacțiunile cu ODD strâns legate de ODD 13 („acțiune climatică”).

Consorțiul AXIS este profund încorporat în JPI Climate și își propune să pună în aplicare elemente ale Agendei sale strategice de cercetare și inovare. JPI Climate și ERA-NET care promovează serviciile climatice ERA4CS includ o serie de activități suplimentare. Prin urmare, în cadrul acestei propuneri nu sunt planificate activități suplimentare.

Se va căuta un parteneriat strâns al consorțiului AXIS și al JPI Climate cu alte inițiative internaționale cheie (Forumul Belmont, GFCS, Future Earth, UN PROVIA, Copernicus) pentru a continua să acționăm împotriva fragmentării disciplinelor și geografiilor în științele climatice. În acest sens, este planificată o legătură strânsă cu propunerea CSA paralelă SINCERE.

Pentru mai multe informații:

http://www.jpi-climate.eu- /AXIS