Actualizat la: 10.12.2023

Biodiversa+

Titlul apelului: „Susținerea biodiversității și a protecției ecosistemelor pe uscat și pe mare”

Acronim: Biodiversa+

Finanțator: Comisia Europeană

Coordonator: FRB - Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité

Perioada de implementare: 2021—2022

Parteneri: 45 organizații din 33 țări

 

Obiectiv

Acest apel este o oportunitate de a avansa cunoștințele și de a informa mai eficient și mai integrator gestionarea biodiversității prin îmbunătățirea bazelor științifice ale biodiversității și protecția ecosistemului. Acesta își propune să sprijine proiecte de cercetare transnaționale (durata de 3 ani) concentrându-se asupra măsurilor privind ariile protejate (inclusiv cele protejate la nivel național) zone), măsuri integrate de conservare bazate pe zone care conciliază conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității și a serviciilor ecosistemice (inclusiv peisaje și peisaje marine utilizate pentru a produce alimente și fibre), precum și măsuri care contribuie în mod eficient protejând speciile în sălbăticie.

Apelul acoperă toate mediile, adică terestre, de apă dulce și marine. De asemenea, acoperă cercetarea privind conservarea biodiversității în regiunile ultraperiferice (RUP) și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale UE.

Sunt încurajate proiectele care combină aspecte din mai multe teme. Acest apel este axat pe protecția biodiversității în natură. Aceasta nu include, de exemplu, eforturile pentru restaurarea habitatelor și speciilor sau conservarea ex-situ.

 

Proiectul își propune să consolideze Spațiul European de Cercetare privind biodiversitatea prin:

  1. Planificarea și sprijinirea cercetării și inovării în domeniul biodiversității, printr-o strategie comună, apeluri anuale commune pentru cercetare și activități de consolidare a capacităților;
  2. Crearea unei rețele de scheme armonizate pentru a îmbunătăți monitorizarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice din Europa;
  3. Contribuții la cunoștințe de ultima generație pentru implementarea soluțiilor bazate pen natură și evaluarea biodiversității în sectorul privat;
  4. Asigurarea unui sprijin efficient bazat pe știință pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în Europa;
  5. Consolidarea relevanței și impactului cercetării paneuropene asupra biodiversității într-un context global.

Țări partenere în cadrul apelului:

Austria, Belgia, Brazilia**, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca***, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia (inclusiv provincia autonomă Bolzano / Bozen***), Letonia, Lituania, Moldova, Maroc, Norvegia, Polonia, Portugalia (inclusiv Azore), Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan, Țările de Jos, Tunisia și Turcia.