Actualizat la: 24.04.2020

Campania de instruire privind scrierea propunerilor de proiecte

Published on: Joi, 12/05/2019 - 14:02

Actualmente în lume a devenit o realitate cooperarea transfrontalieră în cercetare și inovare, promovată în cadrul proiectelor prin participarea în comun a mediului academic și a sectorului real al economiei. Tendința consolidării efortului apare în urma colaborării în programele comune întru căutarea soluțiilor la provocările globale, ce dictează necesități de răspuns la dezideratele lansate în contextul dezvoltării durabile. Totodată, abordarea insulară a promovării cercetării devine deja depășită nu doar din considerente conceptuale de organizare, dar și din motive de utilizare cât mai eficientă a personalului uman implicat, a infrastructurii existente și a fondurilor de finanțare alocate.

 

În scopul impulsionării activităților pe aceste dimensiuni, în perioada 3-5 decembrie 2019, beneficiari ai unei instruiri cu genericul ”Campania de instruire privind scrierea propunerilor de proiecte la Programul cadrul de cercetare și inovare al Uniunii Europene „Orizont 2020” a fost o echipă formată din reprezentanți a diferitor domenii sectoarelor public și privat din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat în incinta Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare din Moldova, în calitate de coordonator al Rețelei Punctelor Naționale de Contact în Programul „Orizont 2020” cu suportul Comisiei Europene.

 

Agenda acestui curs de instruire a fost una foarte consistentă, formată dintr-o serie de prezentări teoretice și exerciții practice, oferite de doi vorbitori, specialiști în instruirea doritorilor de a înainta propuneri de proiecte la Programul „Orizont 2020”. Timp de trei zile participanții la acest exercițiu au acumulat un vast volum de cunoștințe, dar și aptitudini practice la toate componentele de activitate în cercetare la scară europeană, având posibilitatea de a formula propuneri de proiecte, cu respectarea tuturor rigorilor Programului ce țin de excelența științifică, impactul și implementarea activităților propuse în proiect, de asemenea, reguli de accesare a finanțărilor, planificare a agendelor de cercetare și prezentarea rapoartelor de executare a lucrărilor. Tot aici au fost discutate aspecte de evaluare a propunerilor de proiecte înaintate, punctele tari și slabe bazate pe exemple concrete, dar și momente importante mai puțin vizibile din partea experților în cadrul panelelor de evaluare.

 

În cadrul acestei instruiri sunt planificate 2 Webinare cu experții UE unde participanții vor avea oportunitatea de a discuta subiecte ce țin de participarea în cercetarea și inovarea la scară europeană, însoțite de consultații individuale și recomandări utile.

 

Beneficiarii cursului de instruire au rămas impresionați de nivelul de pregătire a experților și practicile de predare a materialului dedicat. Cunoștințele acumulate prezintă utilitate și oferă o platformă de suport în creșterea ratei de accesare a fondurilor europene destinate activităților științifice întru elaborarea soluțiilor, ce prezintă valoare adăugată pentru dezvoltarea domeniilor de cercetare și inovare din Republica Moldova, dar și la scară regională în contextul UE.

 

În lista participanților selectați din partea mai multor organizații din Moldova, în procesul de școlarizare a cursului au fost incluse persoane, care exercită activități de Puncte Naționale de Contact: Vitalie Moraru, Lucia Ușurelu, Viorica Boaghi, Nelea Postovanu, Sveatoslav Postoroncă, Vadim Iațchevici, Olga Davidenco.