Actualizat la: 11.09.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Published on: Lun, 01/13/2020 - 10:56

În legătură cu apariţia diferitelor opinii şi interpretări referitoare la rezultatele şi modul de organizare  a concursului „Program de Stat” (2020-2023), Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) vine cu următoarele precizări.

 

În calitate de autoritate publică centrală, care implementează politicile în domeniile cercetării şi inovării, în strictă conformitate cu cadrul normativ existent, ANCD a elaborat Pachetul de informații pentru concursul „Program de Stat” (2020-2023), pe care l-a supus dezbaterilor publice. Versiunea finală a fost examinată în ședința lărgită din 17.09.2019 a reprezentanților ANCD, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, institute de cercetare, universități și alte părți interesate, la care a fost acceptată unanim și ulterior fiind pusă în aplicare conform planului calendaristic aprobat.

 

Acţiunile Agenţiei privind organizarea concursului, evaluarea şi expertizarea proiectelor, au avut loc în conformitate cu aplicarea corectă a legislaţiei şi normelor metodologice aprobate, inclusiv asigurarea calendarului de concurs restrâns, interesul public general sporit faţă de acest exerciţiu de competitivitate, cu respectarea principiilor fundamentale de promovare a adevărului ştiinţific, meritocraţiei, egalităţii, imparţialităţii şi bunei credinţe. La concurs au participat 4496 de persoane care s-au grupat în 249 de echipe în proiecte de cercetare, proiecte supuse la 747 de expertize individuale.

 

Consiliul ANCD, în data de 3 ianuarie 2020, a examinat rezultatele expertizei propunerilor de proiecte de către corpul de experţi independenți, a validat rezultatele evaluării şi a formulat recomandările de rigoare, de care s-a ţinut cont la adoptarea deciziei privind finanțarea proiectelor din concurs. Consiliul ANCD a constatat importanța finanțării unui grup mai mare de cercetători, participanți în concurs, și a recomandat unanim micșorarea alocațiilor bugetare cu 30% pentru fiecare propunere de proiect din toate cele 5 priorități. Astfel, ținînd cont de limitele bugetului alocat, inițial putea fi examinată finanțarea pentru 101 de proiecte, urmare recomandărilor Consiliului au fost adăugate suplimentar  66 de proiecte, conform ierarhiei.

 

Pe toată perioada, ANCD a asigurat o transparenţă maximă a desfăşurării concursului. Documentele normative, proiectele aplicate şi înregistrate, rezultatele evaluării, rezultatele examinării contestaţiilor, recomandările privind volumul de finanţare au fost plasate pe pagina oficială a ANCD.

 

Agenţia a luat act de toate propunerile înaintate de participanţii la concurs şi, pentru viitor, va elabora amendamente de modificare şi eficientizare a cadrului normativ actual.

 

Dr. Viorica BOAGHI,

Director general adjunct al

Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare