Actualizat la: 13.09.2021

Comunicat: Lansarea Apelului „Intervenții „O singură sănătate” pentru a preveni sau a diminua dezvoltarea și transmiterea Rezistenței Antimicrobiene” și alte realități din viața comunității științifice, subiecte mediatizate în rândurile radioascultătorilo

Published on: Mar, 02/02/2021 - 09:49

La data de 1 februarie 2021 emisiunea radio Spațiul Public, prezentatoare dna Tatiana Fișer, a găzduit subiecte dedicate activităților de ultimă oră, promovate în comunitatea științifică. Contextul tematicilor a avut în vizor cercetările pentru asigurarea nivelului de sănătate al întregii societăți, identificării celor mai amenințătoare provocări și a abordărilor moderne întru oferirea soluțiilor de răspuns. Aspectele discutate s-au axat pe cel mai recent exemplu în dezvoltarea cooperării transnaționale a savanților autohtoni în medicină în cadrul parteneriatelor europene „Intervenții „O singură sănătate” pentru a preveni sau a diminua dezvoltarea și transmiterea Rezistenței Antimicrobiene”, Apel lansatde către Inițiativa Comună de Program RAM din cadrul Programului Orizont 2020. Directorul General al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, dna Olga Tagadiuc, vorbind la capitolul oportunităților oferite de Comisia Europeană întru integrarea reprezentanților domeniului în spațiul european și global de cercetare și inovare a accentual importanța acestora, condiționată de natura fenomenului răspândirii RAM fără a cunoaște hotare și delimitări. Lista particularităților caracteristice pentru țara noastră ce țin de rezultatele obținute de cercetătorii din prima linie, politicile statului în domeniu, activitățile promovate în acest sens în sistemul național al sănătății publice, setul preconizat de măsuri a fi întreprinse, toate argumentate de statisticile din lume cu referire la pericolul RAM pentru umanitate, a fost dezvăluită în discuție cu alt invitat al emisiunii, dna Olga Burduniuc, Șef Laborator Microbiologic la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată a fost menționată importanța desfășurării acestor cercetări nu doar în context transnațional, dar și interdisciplinar, reieșind din caracterul de răspândire a RAM atât în mediul uman, cât și lumea animală și mediu. Activitatea comunității științifice naționale la general, fiind un subiect de rezonanță sporită la moment în societate, s-a regăsit în discuție și de această dată. Dna Olga Tagadiuc a adus în evidență mai multe impedimente, cu care se confruntă savanții noștri și necesitatea de a beneficia de o atenție și un sprijin sporit al statului și a întregii societăți, totodată menționând și responsabilitatea celor implicați în aceste activități față de utilizarea rațională a resurselor, chiar dacă sunt insuficiente la moment. Momentul de încurajare este parcursul câtuși de lent, dar ascendent, în sensul dezvoltării excelenței științifice, prin oferirea noilor oportunități de accedere în lumea cunoștințelor, aflându-ne în pragul lansării următorului Program cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene de amploare și ambiții fără precedent, Orizont Europa, în care cu drepturi depline de participare se vor regăsi și cercetătorii din Republica Moldova.

Pentru audierea înregistrării emisiunii linkul poate fi accesat AICI