Actualizat la: 24.04.2020

Concurs de selectare a Reprezentanţilor Oficiali ai Comunităţii Ştiinţifice şi Experţilor Naţionali pentru Comitetele de Program ale Programului UE de Cercetare-Inovare ”Orizont 2020"

Published on: Joi, 05/17/2018 - 14:11

În conformitate cu prevederile pct. 8 alin. 16) din Hotărîrea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare,  Agenția anunţă concursul pentru ocuparea poziţiilor de reprezentanți oficiali ai comunității științifice şi experţi naţionali  în Comitetele de Program ale Programului ”Orizont 2020”  la următoarele configuraţii:

 

1. Strategic configuration: Strategic overview of the implementation of the whole programme, coherence across the different parts of the programme and crosscutting issues including the specific objectives "Spreading excellence and widening participation" and "Science with and for society";

2. European Research Council (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) and Marie Sklodowska -Curie Actions (MSCA);

3. Research infrastructures;

4. Information and communication technologies (ICT);

5. Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and processing;

6. Space;

7. SMEs and Access to risk finance;

8. Health, demographic change and well-being;

9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy;

10. Secure, clean and efficient energy;

11. Smart, green and integrated transport;

12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;

13. Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies;

14. Secure societies - Protecting Freedom and security of Europe and its citizens,

 

în baza următoarelor criterii:

- Studii masterat în domeniul respectiv sau domeniile conexe (deţinerea titlului de doctor va fi considerată o prioritate),

- Experienţă în activitatea de cercetare nu mai puțin de 3 ani;,

- Cunoaşterea excelentă a limbilor Engleză, Rusă și Română;

- Tendinţa de instruire continuă, disponibilitatea de a lucra inclusiv în bază de voluntariat;

- Abilităţi de analiză, de lucru în echipă, organizatorice şi de comunicare;

- Experienţă de participare în gestionarea proiectelor internaţionale și europene de cercetare;

Cunoştinţe în domeniul TI, in special utilizarea paginilor web (ex.plasarea informației), lucrul cu bazele de date, generarea de rapoarte de pe site-urile specializate etc.

 

Persoanele nominalizate trebuie să cunoască profund prevederile Programului Orizont 2020 în raport cu programele de finanțare anterioare ale Uniunii Europene în domeniul cercetării și dezvoltarii.

 

Responsabilități:

a) să participe la şedinţele organizate în Comitetele de Program  al H2020;

b) să-şi asume responsabilitatea de a păstra confidenţialitatea documentelor remise în cadrul activităţii Comitetetlor de Program pînă la adoptarea şi publicarea lor oficială.

c) în cadrul discuţiilor în şedinţele Comitetelor de Program să ţină cont de interesul naţional în domenile ştiinţifice strategice ale ştiinţei şi inovării;

d) să manifeste conştiinciozitate, loialitate, iniţiativă şi creativitate, să respecte normele comportamentului etic;

e) să informeze autorităţile naţionale despre deciziile luate în cadrul şedinţei Comitetului de Program;

f) de comun cu expertul naţional să formuleze opinia comunităţii ştiinţifice în domeniul dat şi să o prezinte Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare  pentru avizare şi aprobare.

 

Candidaţii vor depune CV-ul şi o scurtă argumentare despre priorităţile de activitate în calitate de reprezentant oficial al comunității științifice sau expert naţional în Comitetul de Program la Programul Orizont 2020, experienţa acumulată privind participarea în programele internaţionale și europene în limba engleză (1 pag.) cu indicarea poziţiei solicitate.

 

Dosarele vor fi prezentate la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare până pe data de 25 iunie 2018 pe adresa: Ştefan cel Mare 1, AŞM, tel: 022272339;   e-mail: agentia@ancd.gov.md