Actualizat la: 03.01.2023

Concurs privind angajarea experţilor independenţi

Published on: Lun, 01/23/2023 - 15:10

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD) anunţă încadrarea experţilor independenţi pentru evaluarea propunerilor de proiecte din domeniile cercetării și inovării înaintate la concursurile organizate de Agenție.

Scopul activităţii:

Evaluarea obiectelor de expertiză (propuneri de proiecte din domeniul cercetării şi inovării etc.) în baza criteriilor și fișelor de evaluare.  

Cerinţe obligatorii:

  • Candidatul trebuie să posede titlul științific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului sau să fie expert cu experiență în domeniu cel puțin 5 ani;
  • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor Word şi Excel;
  • Abilități excelente de comunicare verbal şi în scris, capacitatea de analiză şi sinteză a informației, capacitatea de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Principalele atribuții de funcție:

  • Să utilizeze în activitatea din domeniile cercetării şi inovării cele mai bune practici şi cele mai noi cunoștințe din domeniul specific de activitate;
  • Să efectueze cu obiectivitate expertiza programelor/proiectelor din domeniile cercetării şi inovării, precum și a rezultatelor obținute din realizarea acestora;
  • Să evite conflictul de interes sau concurența neloială, să contribuie activ la formarea unui climat benefic cercetării prin expertiză imparțială;
  • Să respecte confidențialitatea informațiilor analizate şi drepturile de proprietate intelectuală;
  • Să-și îmbogățească continuu cunoștințele pe domeniul de expertiză.

 

În cazul în care acceptați să contribuiți la dezvoltarea cercetării în Republica Moldova, Vă invităm să depune-ţi CV-ul la adresa de  e-mail patricia.marinici@ancd.gov.md .

Pentru orice alte întrebări, Vă rugăm sa nu ezitați a ne contacta:

00373 22 23 78 04.

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2023.