Actualizat la: 13.09.2021

Concursul privind conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană

Published on: Mar, 06/18/2019 - 16:20

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că urmare a concursului privind conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană, au fost înregistrate în total 18 propuneri de proiecte: 12 propuneri de proiecte depuse de instituții de cercetare și 6 propuneri de proiecte de universități, după cum urmează:

 

Nr. d/o

Numărul și data de înregistrare

Titlul proiectului

Conducător de proiect

Organizația executor

Denumirea centrului de excelență

1.

01/15.05.2019

Fondarea Platformei Tehnologice Naționale SusChem Moldova și crearea infrastructurii pentru chimie durabilă și aderarea la Platforma Tehnologică Europeană SusChem

Dr. hab. Macaev Fliur

Institutul de Chimie

Centrul Chimie Organică și Biologică

2.

02/15.05.2019

Complexul de echipament pentru spectroscopia optică a materialelor organice și anorganice pentru fotonică și biomedicină

Academician

Arușanov Ernest

Institutul de Fizică Aplicată

Centrul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

3.

03/15.05.2019

Consolidarea capacităților de cercetare a Centrului Național de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile

Dr. hab. Dulgheru Valeriu

Universitatea Tehnică a Moldovei

Centrul Național de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile

4. 

04/15.05.2019

Fortificarea capacităților de monitorizare a proceselor producționale pentru estimarea succesiunilor de eutrofizare și menținerea funcționării sustenabile a ecosistemelor acvatice.

Dr. hab. Ungureanu Laurenția

Institutul de Zoologie

Centrul de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei Acvatice

5.

05/15.05.2019

Conectarea Laboratorului Inginerie Tisulară și Culturi Celulare la Platformele Tehnologice Europene

Dr. hab. Nacu Viorel

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Centrul de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare

6. 

06/15.05.2019

Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Cercetare a Faunei Terestre pentru cercetări performante la nivel european

Dr. hab. Bușmachiu Galina

Institutul de Zoologie

Centrul de Cercetare a Faunei Terestre

7. 

07/15.05.2019

Conectarea Centrului de Excelență Procesarea, Calitatea și Siguranța Alimentelor la Platforma FOOD 2030

Dr. hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică a Moldovei

Centrul de excelență Procesarea, Calitatea și Siguranța Alimentelor

8. 

08/15.05.2019

Asigurarea calității în ameliorarea, cultivarea și comercializarea semințelor oleaginoase

Dr. hab. Duca Maria

Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”

Centrul “Universitar Genetică Funcțională”

9. 

09/15.05.2019

Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru soluționarea problemelor ecologice

Dr. hab. Lupașcu Tudor

Institutul de Chimie

Centrul ” Chimie Ecologică și Protecție a Mediului Ambiant”

10. 10/15.05.2019

Modernizarea infrastructurii și digitalizarea Herbarului Național din Republica Moldova

Dr. Roșca Ion

Grădina Botanică Națională (institut) ”Alexandru Ciubotaru”

Centrul Flora Spontană și Herbar ”Andrei Negru”

 11.

11/15.05.2019

Integrarea Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în consorțiile Europene pentru supravegherea artropodelor vectori și a infecțiilor cu transmitere vectorială prin conectarea la Infrastructura de Cercetare Europeană

Dr. Șuleșco Tatiana

Institutul de Zoologie

Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice(CCIB)

 12.

12/15.05.2019

Dezvoltarea capacității de studii interdisciplinare și de frontieră prin tehnici citogenetice de microscopie fluorescentă

Dr. Andronic Larisa

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Centrul Genetică, Ameliorarea și Resurse Vegetale

 13.

13/15.05.2019

Asigurarea bazei tehnico-materiale cu echipament HPLC de analiză a substanțelor bioactive extrase din diverse surse naturale

Dr. Zosim Liliana

Universitatea de Stat din Moldova

Centrul Chimie Aplicată și Ecologie

 14.

14/15.05.2019

Identificarea și cuantificarea fitopatogenilor în plante și sol prin Real-Time PCR

Dr. Tumanova Lidia

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Centrul Genetica Moleculară

 15.

15/15.05.2019

Cercetarea avansată în domeniul neuroștiinței prin crearea rețelei de colaborare cu infrastructura de cercetare europeană

Dr. hab. Groppa Stanislav

Institutul de Medicină Urgentă

Centrul Național de Epileptologie

 16.

16/15.05.2019

Consolidarea parteneriatului IFA cu centre de excelență Europene și sporirea capacităților de cercetare care folosesc spectroscopia Raman

Dr. hab. Achimova Elena

Institutul de Fizică Aplicată

Centrul de Optoelectronică ”A. Andrieș”

 17.

17/15.05.2019

Dezvoltarea Infrastructurii de cercetare a Universității de Stat din Moldova: UV-Vis pentru studiul materialelor avansate

Dr. Palamarciuc Oleg

Universitatea de Stat din Moldova

Centrul Regional Științifico-Educațional ”Materie Avansată” (CARISMA)

 18.

18/15.05.2019

Dezvoltarea e-infrastructurii ACADEMICA pentru gestionarea datelor de cercetare

Dr. Cojocaru Igor

Institutul de Dezvoltare a societății Informaționale

Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale

 

Pentru informații suplimentare: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 1101, tel. 022 232306.