Actualizat la: 23.09.2023

Descriere

Enterprise Europe Network (EEN) - https://een.ec.europa.eu/

https://www.youtube.com

Este un instrument-cheie al Strategiei Uniunii Europene (UE) care impulsionează creşterea economică şi a numărul locurilor noi de muncă.


UE reprezintă o zonă comercială strategică pentru Republica Moldova. Studierea complexă a acesteia a devenit o necesitate imperioasă, iar identificarea produselor cu potenţial de export şi elaborarea unor strategii eficiente de promovare ar contribui la consolidarea imaginii Republicii Moldova în Europa.


Deşi piaţa comunitară este atractivă pentru majoritatea statelor lumii, aceasta are un caracter complex, majoritatea întreprinderilor exportatoare confruntându-se cu probleme ce țin de cunoaşterea regulilor de funcţionare a ei, accesul la surse de finanţare şi programe comunitare din diverse domenii.


Pentru a facilita procesul de cunoaştere a pieţei europene şi a extinde relaţiile comercial-economice dintre UE şi ţările terţe, la începutul anului 2008 a fost lansată reţeaua Enterprise Europe Network (EEN), care reuneşte peste 3000 de experți din peste 600 organizaţii de susţinere a business-ului din peste 60 de ţări şi oferă o mare varietate de servicii de inovare şi internaţionalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Reţeaua este o parte importantă a Programului European de Competitivitate şi Inovare, fiind gestionată de Agenţia Europeană pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). EEN are o istorie mai îndelungată, fiind fondată în baza Euro Info Centrelor (create în 1987) şi a Centrelor Inovaţionale de Suport (create în 1995).


Începând cu data de 22 septembrie 2011, Republica Moldova a devenit partener al EEN, prin crearea unui consorţiu între Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Aceşti parteneri şi-au propus fondarea unui centru care să ofere o gamă largă de servicii pentru mediul de afaceri în vederea accesului la piaţa europeană şi implementării unor tehnologii inovatoare în activitatea operaţională. În anul 2015 la acest consorțiu a aderat Asociația Obștească „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei”. În anul 2018, în urma reorganizării Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic prin fuziune (absorbție) cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, ultima devenind membru nou al consorțiului.

 

Obiective

Principalul obiectiv al Consorțiului EEN din Republica Moldova este de a oferi servicii integrate pentru susţinerea inovaţiilor şi promovarea relaţiilor comercial-economice în cadrul comunităţii de afaceri din ţară.

Obiectivele specifice:

 • Sporirea competitivităţii şi capacităţii de inovare a Întreprinerilor Mici și Mijlocii (ÎMM);
 • Oferirea unei game largi de servicii pentru susţinerea internaţionalizării şi transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;
 • Crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între întreprinderile din Republica Moldova şi cele din UE, precum și din alte țări;
 • Promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
 • Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizaţiilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

 

Serviciile oferite de Consorțiu EEN în Republica Moldova includ 3 componente de bază:

a) Servicii de informare, cooperare în afaceri şi colaborare internaţională:

 1. Oferirea informaţiei referitor la funcţionarea şi oportunităţile pieţei europene a bunurilor şi serviciilor;
 2. Promovarea iniţiativelor, politicilor şi programelor Comisiei Europene (CE) care sunt relevante pentru întreprinderile mici şi mijlocii, susţinerea ÎMM în cadrul procedurilor de aplicare la asemenea Programe;
 3. Publicarea broşurilor, articolelor pe teme, precum: comerţul în Europa, procedurile de import/export, plata TVA, legislaţia mediului ambiant, politica de concurenţă etc;
 4. Elaborarea unui sumar lunar al documentelor noi publicate de CE şi încurajarea întreprinzătorilor să contacteze partenerul din reţea pentru a solicita ajutor dacă legislaţia propusă ar putea afecta compania lor;
 5. Oferirea asistenţei ÎMM în vederea identificării partenerilor din sectorul public şi privat prin gestionarea unei baze de date cu oferte comerciale;
 6. Servicii de suport pentru cooperare între întreprinderile din regiune şi CE, prin încurajarea participării ÎMM la studiile şi sondajele lansate de CE.

 

b) Servicii de inovare şi transfer tehnologic:

 1. Oferirea informaţiei referitor la politicile inovaţionale ale UE, legislaţia şi acţiunile de inovare (inclusiv eco-inovare);
 2. Promovarea oportunităţilor internaţionale de cooperare tehnologică;
 3. Participarea la evenimentele din UE, precum: Zilele Europene dedicate Inovaţiilor, standuri informaţionale, prezentări la conferinţe şi expoziţii;
 4. Crearea şi distribuirea profilurilor tehnologice ale companiilor;
 5. Organizarea vizitelor de studiu, seminarelor, atelierelor de lucru pentru promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic în rândurile ÎMM.

 

c) Servicii de facilitare a participării ÎMM la Programele Comunitare pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică:

 1. Sporirea nivelului de informare în rândurile ÎMM referitor la Programul Comunitar Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică;
 2. servicii de consultanţă pentru ÎMM în vederea identificării necesităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi căutării partenerilor;
 3. Servicii de asistenţă ÎMM în vederea pregătirii şi coordonării propunerilor de proiect pentru participare la Programul Comunitar Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică.

 

Contacte

 

Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
MD-2004, Chişinău, str. Ștefan cel Mare 180
Coordonator: Iațchevici Vadim
e-mail:
vadim.iatchevici@ancd.gov.md
web:
http://ancd.gov.md

Pentru mai multe informații despre activitatea consorțiului EEN din Moldova vizitați pagina web: http://een.md .