Actualizat la: 03.01.2023

Disparități socio-economice în dezvoltarea urbană a Republicii Moldova în contextul planificării regionale actuale și de perspectivă

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Patrimoniul național și dezvoltarea societății 08.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău
Director de proiect: 
dr. Cujbă Vadim
Buget: 
85.0
Cofinantare: 
17.0
Cod/data expertiza: 
10/29.10.18A
Punctaj: 
70.60
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019