Actualizat la: 24.04.2020

Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Institutul de Zoologie
Director de proiect: 
dr. Gherasim Elena
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
12/29.10.18F
Punctaj: 
85.00
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019