Actualizat la: 22.10.2021

Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Materiale, tehnologii și produse inovative 50.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea Tehnică a Moldovei
Director de proiect: 
dr. Crețu Vasilii
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
07/27.10.18A
Punctaj: 
89.50
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019