Actualizat la: 03.01.2023

Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea de Stat din Moldova
Director de proiect: 
dr. Graur Vasilii
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
09/26.10.18F
Punctaj: 
90.50
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019